gnnNTOTPO

PSALMS 100

Wokthun Garraywu

100:1-5 (Praise the Lord)

1Go wäŋa malanha bukmak, yiŋgathiya Garraywu,

goŋmirriyiyana nhanŋu go rirrakay-djulŋithinyamirriyuna.

2Märr-ŋal'yurra nhanŋu ŋoy-djulŋithinyarayu,

ga marrtjiya lili nhanukala, miyamala ŋayaŋu-djulŋithinyaramirri manikay.

3Marŋgithiyana nhanŋu Garraywu, ŋunhi ŋayi dhuwala Gunhu' Waŋarr, ŋayipi yana.

Ŋayi bokmara ŋilimurrunha, ga ŋilimurrunydja dhuwala nhanŋuwaynha mala yolŋu;

ŋilimurru nhanukalana goŋŋura, liŋgu ŋayi ŋilimurruŋgunydja djäkamirri.

4Go gärriyana lili nhanukala Buṉbulilina, buku-wekaŋana ŋanya,

ŋilimurru wokthunna nhanŋu walŋu mirithirrina;

Buku-wekaŋa ŋanya, ga yäkuna ŋanya garrwarkuŋa.

5Bili Garray dhuwala ḻatjuny'tja,

nhanŋu märr-ŋamathinyaranydja dhärrana yukurra,

ga bitjanna liŋguna yurru, weyinŋumirrina.

Garraynydja dhuwala märr-yuwalkthinyaramirri;

Ŋilimurrunydja yurru ga yumurrku' ŋilimurruŋgu märr-nherraṉmirrina nhanukala,

liŋgu ŋayipinydja yurru yukurra dhärra bitjanna liŋguna djambimiriwnha-wala yana.