AKS

يَبُرَ 37

مِشِ حَاشِ نُن مِشِ قَنيِ مَسُندِ

عَلَ شَ سّرِيّ

دَوُدَ فبٍ

1عِ نَشَ كْنتْقِلِ مِشِ حَاشِيٍ رَ.

عِ نَشَ تِن لُدٍ عَلْ عٍ تَن.

2عٍ لِسِمَ نّ مَقُرٍن عَلْ حٌوفٍ،

عٍ قَشَمَ نّ عَلْ سَنسِيٍ.

3عِ شَ عِ تَشُ عَلَتَلَ رَ، عِ شَ قٍ قَنيِ رَبَتُ.

عِ شَ لُ يِ بْشِ مَ، نْندِ شَ قِندِ عِ شَ بَلٌي رَ.

4عَلَتَلَ شَ قِندِ عِ وَشْنقٍ رَ.

نَ كُي عَ عِ وَشْنقٍ رَفِرِ مَ نّ.

5عِ عِ شَشِلِ تِ عَلَتَلَ رَ، عَ بِرِن تَشُ عَ رَ.

عَ تَن نَن قٍ رَفِرِ مَ.

6عَلَ قَمَ عِ شَ نْندِ مَكّنّندٍ

عَلْ عَ سٌفٍ رَ مِنِمَ كِ نَشّ فّيسّفّ.

عَ عِ شَ شُننَكٍلِ مَكّنّنمَ

عَلْ سٌفٍ نَشَن يَنبَمَ يَنيِ رَ.

7عِ بْحّ رَشَرَ عَلَتَلَ يَ عِ،

عِ شَ مَمّ تِ، عَلَ نَ نَ.

عِ نَشَ مِشِ حَاشِ تْونّ هَلِ عَ شَ قٍ بِرِن سْونّيَشِ.

8عِ نَشَ شْنْ، عِ عِ بْحّ مَفٌرٌ.

نَ تْونّ لُ نَ، عَ مُ قٍيٍ سْونّيَمَ عِ بّ.

9عَلَ قَمَ مِشِ حَاشِيٍ رَحْندٍ،

كْنْ نَشٍيٍ عٍ شَشِلِ تِشِ عَلَ رَ،

عٍ قَمَ يِ بْشِ سْتْدٍ كّ رَ.

10عَ مُ بُمَ مِشِ حَاشِيٍ شَ لْي دُنِحَ مَ.

عٍ مُ تٌمَ دّدّ.

11نَشٍيٍ بْحّيٍ مَفٌرٌشِ،

عٍ تَن نَن قَمَ يِ بْشِ سْتْدٍ كّ رَ، عٍ لُ بْحّسَ كُي.

12تِنشِنتَرٍ تِنشِنتْي يَنقَمَ، عَ شْنْ عَ مَ.

13كْنْ مَرِفِ يٍلٍمَ نَ مِشِ حَاشِ مَ،

بَرِ مَ عَ عَ كٌلٌن عَ قَمَ نَشَن سْتْدٍ.

14مِشِ حَاشِيٍ سَنتِدّفّمَ بَمَ عَ تّي عِ،

عٍ شَلِ قَن سُشُ،

عَلَكٌ عٍ شَ مِسِكِينّ نُن سٍتَرٍ تْورْ،

عٍ شَ تِنشِنتْي كْن نَشَبَ.

15كْنْ عٍ تَن نَن قَمَ قَشَدٍ عٍ يّتّ شَ سَنتِدّفّمَ سَابُي رَ.

عٍ شَ شَلِيٍ قَمَ فِرَدٍ.

16سٍ شُرِ نَشَن نَ تِنشِنتْي يِ رَ،

عَ قِسَ مِشِ حَاشِيٍ شَ بَننَيَ بّ،

17بَرِ مَ عَلَتَلَ عٍ سّنبّ كَنَمَ نّ،

عَ قَ تِنشِنتْي مَلِ.

18عَلَتَلَ حّنفِ سَشِ مِشِ قَنيِ شْن.

عٍ كّ بُمَ نّ عَبَدَن.

19عٍ مُ يَافِمَ تْورّ تّمُي، عٍ لُفَمَ نّ كَامّ وَشَتِ.

20كْنْ مِشِ حَاشِيٍ قَشَمَ نّ.

عَلَتَلَ يَشُييٍ لُمَ نّ عَلْ قِيلِ،

نَشَن سّشّ لِسِمَ، عَ قَ فَن.

21مِشِ حَاشِ دٌنِ تٌنفٌمَ نّ، كْنْ عٍ مُ عَ قِمَ.

مِشِ قَنيِ تَن مِشِيٍ كِمَ عَ شَ قٌنِسِرٍيَ كُي.

22عَلَتَلَ شَ بَرَكَتْييٍ يِ بْشِ سْتْمَ نّ كّ رَ،

كْنْ عَلَ نَشَن دَنكَمَ، نَ كَنيِ قَمَ هَلَكِدٍ.

23نَشَن حّرّ كِ رَقَن عَلَتَلَ مَ،

عَ نَ كَنيِ مَلِمَ نّ عَ شَ دُنِحّءِفِرِ كُي.

24هَلِ عَ سَ دِنكٌن، عَ مُ بِرَ مَ،

بَرِ مَ عَ بّلّشّ نَ عَلَتَلَ يِ رَ.

25كَبِ ﭑ دِ مّدِ تّمُي، هَن ﭑ شّمْشِ رَ،

ﭑ مُ تِنشِنتْي كٍرٍن تٌشِ عَلَ نَشَن نَبّحِنشِ،

نَشَن شَ دِيٍ تَامِ مَكُلَمَ.

26تِنشِنتْي كِ تِمَ، عَ مِشِيٍ دٌنِمَ.

عَ شَ دِيٍ بَرَكّ سْتْمَ نّ.

27عِ شَ قٍ كٌبِ لُ نَ، عِ شَ قٍ قَنيِ رَبَ.

نَ كُي عِ سِمَيَ شْنكُيٍ سْتْمَ نّ.

28سّرِيّ رَقَن عَلَتَلَ مَ.

عَ مُ عَ شَ هِننّنتٍيٍ رَبّحِنمَ.

عَ عٍ كَنتَمَ نّ عَبَدَن.

كْنْ مِشِ حَاشِيٍ بْنسْي قَمَ نّ هَلَكِدٍ.

29تِنشِنتْييٍ قَمَ نّ يِ بْشِ سْتْدٍ كّ رَ،

عٍ لُ بٍ عَبَدَن.

30تِنشِنتْي لْننِ نَن مَسٍنمَ،

سّرِيّ نَن مِنِمَ عَ دّ كُي.

31عَ مَرِفِ عَلَ شَ سّرِيّ نَ عَ بْحّ كُي،

عَ مُ بِرَ مَ كِرَ شْن.

32مِشِ حَاشِ تِنشِنتْي يَنقَمَ، عَ شَ عَ قَشَ.

33كْنْ عَلَتَلَ مُ تِنشِنتْي لُمَ عَ يَشُييٍ سَفٌي.

عَ مُ تِنمَ عٍ شَ عَ تْوحّفّ كِيتِ تّمُي.

34عِ شَشِلِ تِ عَلَتَلَ رَ، عَ شَ كِرَ سُشُ،

عَلَكٌ عَ شَ عِ رَكٍلِ، عِ شَ يِ بْشِ سْتْ كّ رَ.

نَ تّمُي عِ مِشِ حَاشِيٍ تٌمَ نّ عٍ هَلَكِشِ.

35تّمُي دَنفِشِ ﭑ بَرَ سّنبّمَ حَاشِ ندٍ تٌ.

عَ شُنفبٌ عَلْ وُرِ تٌقَنيِ.

36كْنْ ﭑ تٌ دَنفِ عَ يِرٍ عَ قِرِن ندٍ،

ﭑ نَشَ عَ لِ عَ شَ قٍ شُبٍن.

ﭑ نَشَ عَ قٍن، كْنْ ﭑ مُ عَ تٌ.

37عِ شَ مِشِ قَنيِ نَن مَتٌ، تِنشِنتْي نَن عِفبّ.

نَ مِشِ مْولِ قِندِ مَ بَرَكَتْي نَن نَ.

38كْنْ يُنُبِتْييٍ تَن قَمَ نّ سْنتْدٍ،

عٍ بْنسْي بِرِن قَ هَلَكِ.

39عَلَتَلَ تِنشِنتْييٍ رَكِسِمَ نّ،

عَ قِندِ عٍ شَ مَكَنتَمَ رَ عٍ شَ تْورّ كُي.

40عَ عٍ مَلِمَ نّ، عَ عٍ رَتَنفَ.

عَ عٍ رَتَنفَ مِشِ حَاشِيٍ مَ، عَ عٍ رَكِسِ،

بَرِ مَ عٍ يِفِيَشِ عَ تَن نَن مَ.