AKS

عَننَبِ نٍهٍمِ 8

عَلَ شَ سّرِيّ شَرَنقٍ

1كِكٍ سٌلٌقٍرٍ ندٍ، عِسِرَيِلَكَيٍ نُ بَرَ سَبَتِ عٍ شَ تَايٍ كُي. نَ تّمُي عٍ بِرِن نَشَ عٍ مَلَن دَرِ سَلَمُ تَا كُي نَادّ يَ رَ، نَادّ نَشَن شِلِ «يٍ نَادّ.» عٍ نَشَ عَ قَلَ سّرِيّ كَرَ مْشْ عٍسِدِرَ سِ بّ عَ شَ قَ تَوُرٍتَ مُنسَ رَ عَلَتَلَ نَشَن قِشِ عِسِرَيِلَ مَ. 2عٍسِدِرَ سِ نَشَ قَ عَ رَ حَمَ يِرٍ؛ شّمّيٍ، فِنّيٍ، نُن مِشِ نَشٍيٍ بِرِن نْمَ مَسٍنيِ قَهَامُدٍ. يِ مَلَنيِ تِ كِكٍ سٌلٌقٍرٍ ندٍ شِ سِنفٍ لْشْي نّ.

3كٍلِ فّيسّفّ مَ عَ سَ دْشْ يَنيِ تَفِ رَ، عٍسِدِرَ سِ نُ كِتَابُي شَرَنمَ حَمَ بّ نَشَن نُ مَلَنشِ «يٍ نَادّ» يَ رَ. شّمّيٍ، فِنّيٍ، نُن مِشِ نَشٍيٍ بِرِن نْمَ مَسٍنيِ قَهَامُدٍ، عٍ نَشَ عٍ تُلِ مَتِ عَ قَنيِ رَ نَ شَرَنيِ رَ. 4سّرِيّ كَرَ مْشْ عٍسِدِرَ سِ نُ تِشِ سٍ ندٍ قَرِ نَشَن يَءِلَنشِ وُرِ رَ عَلَكٌ مِشِ شَ عَ تٌ. مَتِتِيَ، سٍمَ، عَنَيَ، عُرِيَ، شِلِكِيَ، نُن مَاسٍيَ نُ تِشِ عَ يِرٍقَنيِ مَ. ثّدَيَ، مِكَيٍلِ، مَلَكِيَ، شَسُمَ، شَسَبَدَنَ، سَكَرِ، نُن مٍسُلَمَ نُ تِشِ عَ كْولَ مَ. 5عٍسِدِرَ سِ نَشَ كِتَابُي رَبِ حَمَ يَ شْرِ. عَ نُ نَ دّننَشّ حَمَ بِرِن عَ تٌشِ. عَ تٌ كِتَابُي رَبِ، بِرِن نَشَ تِ. 6عٍسِدِرَ سِ نَشَ مَرِفِ شُنفبٍ عَلَتَلَ تَنتُ. حَمَ نَشَ عَ رَتِن، «عَمِنَ. عَمِنَ.» عٍ نَشَ عٍ بّلّشّ عِتَلَ، عٍ عٍ مَقٍلٍن بْشِ مَ عَلَتَلَ يَ عِ. 7لٍوِكَ يٍسُوَ، بَنِ، سٍرٍبِيَ، يَمِن، عَكُبُ، سَبّتَيِ، هٌدِيَ، مَاسٍيَ، كٍلِتَ، عَسَرَيَ، يٌسَبَدِ، هَنَن، نُن ثّلَيَ نَشَ يِ سّرِيّ تَفِ رَبَ حَمَ بّ نَشَن تِشِ. 8عٍ نَشَ تَوُرٍتَ مُنسَ، عَلَ شَ سّرِيّ، شَرَن حَمَ بّ عَ قَنيِ رَ، عٍ مَن عَ قَسَرِ عَلَكٌ بِرِن شَ عَ قَهَامُ.

9حَمَ تٌ نَ سّرِيّ مّ، عٍ نَشَ سُننُن، عٍ وَ قْلْ. نَ نَن عَ تٌشِ فٌمِنَ نٍهٍمِ، سّرّشّدُبّ نُن سّرِيّ كَرَ مْشْ عٍسِدِرَ سِ، نُن لٍوِكَ نَشٍيٍ نُ حَمَ شَرَنمَ، نٍيٍ نَشَ عَ قَلَ بِرِن بّ، «تٌ شَ قِندِ سَلِ لْشْي رَ وٌن مَرِفِ عَلَتَلَ بّ. وٌ نَشَ سُننُن، وٌ نَشَ وَ.» 10عٍسِدِرَ سِ مَن نَشَ عَ قَلَ عٍ بّ، «وٌ سِفَ، وٌ شَ دٌنسٍ قَنيِ دٌن، وٌ شَ وٌ مِن عَ قَنيِ رَ، وٌ مَن شَ ندٍ سٌ سٍتَرٍيٍ يِ رَ، بَرِ مَ تٌ بَرَ قِندِ سَلِ لْشْي رَ وٌن مَرِفِ بّ. وٌ نَشَ سُننُن، بَرِ مَ عَلَتَلَ شَ سّيوّ سّنبّ قِمَ نّ وٌ مَ.» 11لٍوِكَيٍ قَن نَشَ حَمَ مَسَبَرِ، عٍ نُ قَ عَ قَلَ، «وٌ وٌ سَبَرِ، بَرِ مَ تٌ بَرَ قِندِ سَلِ لْشْي رَ عَلَ بّ. وٌ نَشَ سُننُن.» 12عٍ بِرِن نَشَ فبِلٍن عٍ شْنيِ، عٍ شَ سَ عٍ دّفٍ، عٍ مَن شَ عٍ مِن. عٍ نَشَ دٌنسٍ رَ سَنبَ عٍ بٌورٍيٍ مَ حّلّشِنيِ كُي، عَلْ عَ قَلَ عٍ بّ كِ نَشّ.

بَفٍ تِ سَلِ

13نَ كُيٍ عِبَ، دٍنبَيَ كَنيِيٍ عِسِرَيِلَكَيٍ يَ مَ، سّرّشّدُبّيٍ، نُن لٍوِكَيٍ نَشَ عٍ مَلَن سّرِيّ كَرَ مْشْ عٍسِدِرَ سِ يِرٍ عَلَكٌ عٍ شَ تَوُرٍتَ مُنسَ رَ مّ. 14يِ سّرِيّ كُي، عَلَتَلَ نَشَن سٌ عَننَبِ مُنسَ يِ رَ، عَ سّبّشِ عِسِرَيِلَكَيٍ شَ بَفٍيٍ تِ، عٍ شَ لُ عٍ كُي كِكٍ سٌلٌقٍرٍ ندٍ سَلِ تّمُي. 15يِ سَلِ لْشْي مَ، عَ لَن نّ عٍ شَ عَ قَلَ عِسِرَيِلَكَيٍ بِرِن بّ، عَ نُن نَشٍيٍ نَ دَرِ سَلَمُ، «وٌ شَ مِنِ وُلَ عِ عٌلِوِ سَلٌنيِ، مِرِتِ سَلٌنيِ، تُفِ قّنسّ، نُن تُقُ سَلٌنيِ قٍندٍ، عَلَكٌ وٌ شَ بَفٍيٍ تِ عَلْ عَ سّبّشِ كِ نَشّ.»

16نَ كُي عِسِرَيِلَكَيٍ نَشَ مِنِ وُرِ سَلٌنيِيٍ سّفّدٍ. عٍ نَشَ بَفٍيٍ تِ عٍ شَ بَنشِيٍ قَرِ، تَندٍ مَ، هْرْ مْبَنشِ تّتّ كُي، نُن يٍ نَادّ نُن عٍقِرَ مِ شَ نَادّ يَ رَ. 17حَمَ، نَشٍيٍ بِرِن كٍلِ كٌنيِيَ كُي، عٍ نَشَ بَفٍيٍ تِ عٍ لُمَ نَشٍيٍ كُي. نَ نَشَ قِندِ سّيوّ بٍلٍبٍلٍ رَ. كَبِ نُنُ شَ دِ يٌسُوٍ تّمُي، عٍ مُ نُ نَ مْولِ رَبَ.

18لْشْ يٌ لْشْ، عٍ نُ قَ تَوُرٍتَ مُنسَ شَرَن، كٍلِقٍ سَلِ قْلْ لْشْي هَن عَ رَحْن لْشْي. عٍ نَشَ نَ رَبَ شِ سٌلٌقٍرٍ بُن مَ. عَ سٌلٌمَسَشَن ندٍ، عٍ بِرِن نَشَ عٍ مَلَن، عٍ قَ سَلِ بٍلٍبٍلٍ رَبَ عَلْ عَ سّبّشِ كِ نَشّ.