AKS

عَننَبِ عَمٌسِ 8

عَلَ شَ لَامَتُنيِ نَانِ ندٍ عَننَبِ عَمٌسِ بّ

1مَرِفِ عَلَتَلَ نَشَ يِ لَامَتُنيِ مَسٍن ﭑ بّ؛

دٍبٍ نَن نُ عَ رَ نَشَن نَقٍشِ سَنسِ بٌفِ مْشِ رَ.

2عَ نَشَ ﭑ مَشْرِن،

«عَمٌسِ، عِ مُنسٍ تٌشِ بٍ؟»

ﭑ نَشَ عَ يَابِ،

«دٍبٍ رَقٍشِ سَنسِ بٌفِ مْشِ رَ.»

عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن ﭑ بّ،

«ﭑ مَ حَمَ عِسِرَيِلَ قَن بَرَ مْ.

ﭑ مُ دِحّمَ سْنْن.»

3عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ؛

«نَ لْشْييٍ سِفِ نَشَن سَمَ مَنفّ شَ بَنشِ كُي،

نَ مَسَرَ مَ نّ وَ شُي رَ.

قُرٍيٍ رَلَنتَنمَ نّ يِرٍ بِرِن،

بِرِن دُندُ مَ نّ نَ لْشْي.»

4وٌ وٌ تُلِ مَتِ يِ مَسٍنيِ رَ،

وٌ تَن نَشٍيٍ سٍتَرٍ تْورْ مَ،

وٌ تَن نَشٍيٍ تْورْ مِشِ حَشَنكَتَمَ.

5وٌ نَشّ، «كِكٍ نّينّ سَلِ حْنمَ مُن تّمُي،

عَلَكٌ وٌن شَ سَرٍ مَتِ؟

مَلَبُي لْشْي حْنمَ مُن تّمُي،

عَلَكٌ وٌن شَ مَالٍ مَتِ؟

وٌن شَ ندٍ بَ وٌن مَ سٍ مَنِيَ سٍيٍ رَ،

وٌن شَ ندٍ سَ وٌن مَ سَرٍ سٌي شُن مَ.

وٌن شَ سِكٍيلِ كَمَلِتَرٍ يَءِلَن.

6وٌن شَ مِسِكِينّ مَتِ كْبِرِ رَ،

وٌن سٍتَرٍ مَتِ سَنكِرِ سَرٍ رَ.

وٌن شَ مَالٍ شْرِ مَتِ عَ لَفِ رَ عَ شُن مَ.»

7عَلَتَلَ نَشَ عَ كَلِ عَ يّتّ رَ،

يَشُبَ بْنسْي عَ يّتّ عِفبٌمَ عَلَ نَشَن نَ؛

«ﭑ مُ نّيمُمَ عٍ رَبَ قٍيٍ مَ،

هَن دُنِحَ حْن.

8يِ بْشِ قَمَ كَنَدٍ نَ نَن مَ.

بٍكَيٍ بِرِن لُمَ سُننُنيِ نَن كُي.

بْشِ سّرّنمَ نّ عَلْ مِسِرَ شُرٍ،

نَشَن بَنبَرَنمَ، عَ مَن فبِلٍن.»

9مَرِفِ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ؛

«ﭑ قَمَ نّ عَ رَفِرِدٍ نَ لْشْي،

سٌفٍ فٌرٌ عَ فٌرٌ تّمُي مُ عَ لِشِ،

دِ مِ سِن بْشِ مَ يَنيِ رَ.

10وٌ شَ سَلِيٍ مَسَرَ مَ حْن سٌي نَن نَ،

وٌ شَ سِفِيٍ مَسَرَ مَ وَ شُي نَن نَ.

ﭑ سُننُن دٌنمَ رَفٌرٌ مَ نّ وٌ مَ،

ﭑ وٌ شُنيِ بِ سُننُن قٍ مَ.

ﭑ قَمَ نّ سُننُنيِ شُنفبٍ رَفٌرٌدٍ بْشِ مَ،

عَلْ دِ كٍرٍنيِ نَ قَشَ.

نَ شْنّ مُ بَمَ وٌ مَ عَبَدَن.»

11مَرِفِ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ؛

«نَ لْشْييٍ كَامّ سِنمَ نّ بْشِ مَ،

كْنْ دٌنيِ كَامّ مُ عَ رَ، يٍ شْلِ قَن مُ عَ رَ.

وٌ كَامّمَ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن مَ قٍ رَ.

12وٌ بْشِ بِرِن عِفِرِ مَ نّ، كٍلِقٍ كْولَ مَ هَن سٌفٍتٍدٍ،

عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ قٍندٍ،

كْنْ وٌ مُ عَ تٌمَ.

13نَ لْشْي وٌ شَ فِنّدِ مّدِيٍ نُن وٌ شَ سّفّتَلَيٍ قَشَمَ نّ نَ كَامّ مَ.

14سِنفٍ، عٍ نُ عٍ كَلِمَ سَمَرِ شَ عَلَ وُلٍ دَاشِ نَن نَ.

عٍ نُ عَ قَلَ، ‹ﭑ بَرَ ﭑ كَلِ دَنَ شَ عَلَ رَ.›

‹ﭑ بَرَ ﭑ كَلِ بٍرِ سٍيبَ شَ عَلَ رَ.›

كْنْ عٍ قَمَ نّ بِرَدٍ، عٍ مُ كٍلِمَ عَبَدَن.»