AKS

عَننَبِ يٍرٍ مِ 31

عِسِرَيِلَ شَ كِسِ

عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ

1عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ،

«وَشَتِ ندٍ قَمَ، ﭑ قِندِ مَ نّ عِسِرَيِلَ بْنسْي بِرِن مَرِفِ عَلَ رَ.

عٍ تَن قَن قِندِ مَ نّ ﭑ مَ حَمَ رَ.»

2عَلَتَلَ بَرَ عَ مَسٍن،

«عَلَتَلَ بَرَ هِننّ عِسِرَيِلَ رَ

عَ نَشَن نَتَنفَشِ سَنتِدّفّمَ رَ فبٍنفبٍرٍن يِرٍ.

عِسِرَيِلَ قَمَ نّ مَلَبُي سْتْدٍ.»

3عَلَتَلَ بَرَ عَ مَسٍن ﭑ بّ كٍلِقٍ يِرٍ مَكُيٍ،

«ﭑ عِ شَنُمَ نّ عَبَدَن.

ﭑ مَ هِننّ مُ حْنمَ عِ بّ.

4عِسِرَيِلَ، ﭑ عِ رَكٍلِمَ نّ، ﭑ عِ يَءِلَن.

عِ مَن بّيتِ بَمَ نّ سّيوّ كُي مَشَسٍيٍ شُي نُن قَرٍ رَ.

5عِ مَن سَنسِ سِمَ نّ سَمَرِ فٍيَيٍ قَرِ.

بْشِ رَوَلِمَيٍ سَنسِ سِمَ نّ، عٍ مَن عَ بٌفِ بَ.

6لْشْي قَمَ عَ لِدٍ،

كَنتَمَيٍ شِلِ تِمَ نّ عٍقِرَ مِ فٍيَ قَرِ،

‹وٌ كٍلِ، وٌن شَ تٍ سِيٌن فٍيَ قَرِ

وٌن مَرِفِ عَلَ نَ دّننَشّ.›»

7عَلَتَلَ بَرَ عَ مَسٍن،

«وٌ شَ سّيوَ يَشُبَ شَ قٍ رَ،

وٌ شَ سِ بِرِن شُن تِ عَلَ مَتْشْي رَ.

وٌ وٌ شُي رَ مِنِ، وٌ شَ عَلَتَلَ تَنتُ،

نَشَن بَرَ عِسِرَيِلَ رَكِسِ، عَ شَ حَمَ نَشَن لُشِ.

8ﭑ عٍ رَفبِلٍنمَ نّ كٍلِقٍ كْولَ مَ،

كٍلِقٍ دُنِحَ يِرٍ بِرِن.

دْنشُييٍ نُن مَبٌلٌنيِيٍ نَ عٍ تَفِ.

قُرِ فِنّيٍ نُن فِنّ نَشٍيٍ نَ دِ بَرِقٍ نَ عٍ يَ مَ.

حَمَ فبٍفبٍ فبِلٍنمَ نّ بٍ.

9عٍ قَمَ نّ وَ رَ، عٍ عَلَ مَشَندِ.

ﭑ عٍ رَفبِلٍنمَ نّ يٍ يِرٍ كِرَ قَنيِ شْن مَ.

عٍ مُ بِرَ مَ بَرِ مَ ﭑ تَن نَن قِندِشِ عِسِرَيِلَ بَبَ رَ،

عٍقِرَ مِ بْنسْي ﭑ مَ دِ سِنفٍ نَ عَ رَ.

10سِ بِرِن، وٌ شَ وٌ تُلِ مَتِ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ رَ،

وٌ سَ عَ مَسٍن دُنِحَ بِرِن بّ.

وٌ شَ عَ قَلَ،

‹نَشَن عِسِرَيِلَ رَيٍنسٍنشِ،

عَ قَمَ نّ عٍ مَلَندٍ، عَ قَ عٍ كَنتَ

عَلْ شُرُ سٍ دّ مَدٌنيِ عَ شَ فْورّ مَكَنتَمَ كِ نَشّ.›

11وٌ شَ نَ قَلَ، بَرِ مَ عَلَتَلَ قَمَ يَشُبَ شْرّيَدٍ،

عَ عٍ شُن سَرَ مِشِ مَ نَشَن سّنبّ فبٌ عٍ بّ.

12عٍ فبِلٍنمَ نّ، عٍ شُننَكٍلِ سْتْ سِيٌن قَرِ.

عٍ بَرَكّ سْتْمَ نّ عَلَتَلَ بّلّشّ،

عَلْ مّنفِ، وّنِ نّينّ، تُرٍ، يّشّي، نُن نِنفٍيٍ.

عٍ لُمَ نّ عَلْ لَاكْي يِرٍ يٍ نَ دّننَشّ،

عٍ مُ تْورْ مَ سْنْن.

13فِنّ دِ مّدِيٍ لُمَ نّ قَرٍ بٌرٌن نَ،

سّفّتَلَيٍ نُن شّمْشِيٍ قَن شُلُنيِ رَبَ.

عٍ شَ سُننُنيِ قِندِ مَ نّ حّلّشِنيِ رَ.

ﭑ عٍ مَدُندُ مَ نّ عٍ شَ تْورّ كُي، عٍ شَ سّيوَ.

14ﭑ سُبٍ تُرَشِ قِمَ نّ سّرّشّدُبّيٍ مَ،

ﭑ مَ حَمَ قَ لُفَ ﭑ هَرِفٍ رَ.»

15عَلَتَلَ بَرَ عَ مَسٍن،

«وَ شُي مِنِمَ نّ رَ مَ سُننُنيِ نَ دّننَشّ.

رَشٍلٍ وَ مَ نّ عَ شَ دِيٍ شَ قٍ رَ،

عَ مُ نْمَ دُندُدٍ بَرِ مَ عَ شَ دِيٍ مُ نَ.»

16عَلَتَلَ بَرَ عَ مَسٍن،

«عِ سَبَرِ، عِ نَشَ وَ سْنْن.

ﭑ عِ شَ وَلِ سَرٍ رَفبِلٍنمَ نّ عِ مَ،

عِ شَ دِيٍ مَن فبِلٍنمَ نّ كٍلِقٍ عٍ يَشُييٍ يِرٍ.»

عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن نَ كِ.

17«يِفِ نَ عِ بّ يَرٍ،

عِ شَ دِيٍ فبِلٍنمَ نّ عٍ شْنيِ.»

عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن نَ كِ.

18«ﭑ بَرَ عٍقِرَ مِ وَ شُي مّ عَ عَ قَلَمَ،

‹عِ بَرَ ﭑ حَشَنكَتَ، عِ بَرَ ﭑ تْورْ،

عَلْ نِنفٍ نَشَن مُ شُرُشِ.

يَكْسِ، ﭑ مَلِ ﭑ شَ فبِلٍن،

بَرِ مَ عِ تَن نَن ﭑ مَرِفِ عَلَتَلَ رَ.

19سِنفٍ ﭑ نُ بَرَ فبِلٍن عِ قْشْ رَ،

كْنْ نَ دَنفِ شَنبِ، ﭑ بَرَ تُوبِ.

ﭑ تٌ ﭑ حّرّ كِ مَتٌ قَ، ﭑ بَرَ شْنْ ﭑ يّتّ مَ.

ﭑ بَرَ يَافِ، ﭑ شَشِلِ بَرَ عِقُ،

بَرِ مَ كَبِ ﭑ دِ مّدِ تّمُي ﭑ حّرّ كِ مُ قَن.›

20عٍقِرَ مِ ﭑ مَ دِ، قِسَمَنتٍ شَ مُ عَ رَ، ﭑ نَشَن شَنُشِ؟

ﭑ مُ نْمَ دُندُدٍ عَ شَ قٍ مَ،

عَ شَ قٍ لُمَ نّ ﭑ بْحّ كُي، ﭑ كِنِكِنِمَ نّ عَ مَ.»

عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن نَ كِ.

21«عِسِرَيِلَ سّنِيّنشِ، عِ شَ تْنشُمَ تِ كِرَ شْن مَ،

عِ شَ سّبّلِ تِ كِرَ دّ رَ نَشَن عِ رَفبِلٍنمَ عِ شَ تَايٍ كُي.

عِسِرَيِلَ، عِ شَ فبِلٍن عِ شْنيِ.

22ﭑ مَ دِ شُرُتَرٍ، عِ ﭑ مَتَندِ مَ هَن مُن تّمُي؟

عَلَتَلَ وَ مَ قٍ نّينّ رَ مِنِقٍ دُنِحَ مَ،

قٍ نّينّ، فِنّ نَن قَ شّمّ تَن قٍنمَ.»

23عِسِرَيِلَ مَنفّ عَلَتَلَ بَرَ عَ مَسٍن،

«ﭑ نَ يُدَيَكَيٍ رَفبِلٍن عٍ شْنيِ كٍلِقٍ كٌنيِيَ كُي،

مِشِ قَمَ نّ عَ قَلَدٍ يُدَيَ شَ قٍ رَ،

‹مَرِفِ شَ هِننّ عِ رَ يِرٍ تِنشِنشِ، فٍيَ سّنِيّنشِ قَرِ.›

24يُدَيَكَيٍ قَمَ نّ سَبَتِدٍ عٍ شَ بْشِ مَ عٍ شَ تَايٍ كُي،

عٍ شَ وَلِكّيٍ نُن عٍ شَ شُرُ سٍ مَكَنتَمَيٍ.

25ﭑ قَمَ نّ مِشِ تَفَنشِيٍ مَلِدٍ،

ﭑ تْورّ بَ عٍ مَ.»

عَننَبِ يٍرٍ مِ شَ مَسٍنيِ

26نَ تّمُي ﭑ نَشَ شُنُ. ﭑ نُ بَرَ شِ عَ قَنيِ رَ.

عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ

27عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ؛

«لْشْي قَمَ قَدٍ ﭑ عَ نِيَمَ نّ

عِسِرَيِلَ نُن يُدَيَ بْنسْي شَ وُيَ،

عٍ شَ شُرُ سٍيٍ شَ فبٌ.

28تّمُي دَنفِشِ ﭑ بَرَ بِرَ عٍ قْشْ رَ

عَلَكٌ ﭑ شَ عٍ رَحْن، ﭑ شَ عٍ تْورْ، ﭑ شَ عٍ شُن نَكَنَ،

ﭑ شَ عٍ كٍرِ، ﭑ شَ عٍ حَشَنكَتَ.

كْنْ يَكْسِ ﭑ بِرَ مَ نّ عٍ قْشْ رَ

عَلَكٌ ﭑ شَ عٍ تِ، ﭑ شَ عٍ شُن نَقَن.»

عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن نَ كِ.

29«نَ تّمُي يِ تَالِ مُ قَلَمَ سْنْن،

‹بَبَيٍ نَ بٌفِ سٍ يْشْي دٌن،

عٍ شَ دِيٍ دّ بَرَبَرَ مَ نّ.›

30كَنكَن قَشَمَ نّ عَ يّتّ كَن مَ يُنُبِ شَ قٍ رَ.

مِشِ يٌ نَشَن نَ بٌفِ سٍ يْشْي دٌن،

نَ كَنيِ نَن دّ بَرَبَرَ مَ.»

31عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ؛

«وَشَتِ قَمَ عَ لِدٍ، ﭑ سَاتّ نّينّ تٌنفٌمَ نّ عِسِرَيِلَ نُن يُدَيَ بْنسْي بّ.

32عَ مُ لُمَ عَلْ سَاتّ نَشَن نُ تٌنفٌشِ عٍ بَبَيٍ بّ،

ﭑ تٌ عٍ سُشُ، ﭑ عٍ رَ مِنِ مِسِرَ بْشِ رَ.

عٍ نَشَ نَ سَاتّ كَنَ هَلِ ﭑ تٌ قِندِشِ عٍ مَرِفِ رَ.

33سَاتّ نَن يَ ﭑ نَشَن تٌنفٌمَ عِسِرَيِلَ بْنسْي بّ؛

نَ وَشَتِ نَ دَنفِ،

ﭑ نَ ﭑ مَ سّرِيّ لُمَ نّ عٍ بْحّ مَ،

ﭑ عَ سّبّ عٍ سٌندٌنيِ مَ.

ﭑ قِندِ مَ نّ عٍ مَرِفِ عَلَ رَ،

عٍ قَن قِندِ ﭑ فبٍ حَمَ رَ.

34نَ وَشَتِ، مِشِ مُ عَ بٌورٍ شَرَنمَ سْنْن،

مِشِ مُ عَ قَلَمَ عَ نفَشَكٍرٍنيِيٍ بّ،

‹وٌ شَ عَلَتَلَ قٍن،›

بَرِ مَ عَ بِرِن ﭑ كٌلٌنمَ نّ،

كٍلِقٍ دِ مّدِ مَ عَ سَ دْشْ قٌرِ رَ.

ﭑ عٍ شَ يُنُبِيٍ شَقَرِ مَ نّ،

ﭑ مُ رَتُمَ عٍ شَ وَلِ كٌبِ مَ سْنْن.»

عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن نَ كِ.

35عَلَتَلَ بَرَ عَ مَسٍن،

«مَنفّ عَلَتَلَ نَن عَ نِيَمَ سٌفٍ شَ يَنبَ يَنيِ رَ،

كِكٍ نُن تُنبُييٍ شَ يَنبَ كْي رَ.

عَ مْرْنيِ رَكٍلِمَ، عَ مْرْنيِ رَ مَشَمَ.»

36عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ،

«شَ عَ سَ لِ نَ مْولِ مُ رَبَمَ سْنْن،

نَ وَشَتِ، عِسِرَيِلَ بْنسْي قَن مُ قِندِ مَ سِ رَ ﭑ يَ رَ.»

37عَلَتَلَ بَرَ عَ مَسٍن،

«شَ عَ سَ لِ كٌورٍ نْمَ مَنِيَدٍ،

شَ عَ سَ لِ بْشِ دْشْ كِ نْمَ كٌلٌندٍ،

نَ وَشَتِ ﭑ بَرَ مّي عِسِرَيِلَ بْنسْي رَ عٍ شَ وَلِ كٌبِ شَ قٍ رَ.»

عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن نَ كِ.

38عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ؛

«وَشَتِ قَمَ قَدٍ يِ تَا مَن تِمَ نّ عَلَتَلَ بّ،

كٍلِقٍ شَنَنّلِ شَ يِرٍ عِتٍشِ مَ هَن تَا سٌدٍ دّ تُشُي يِرٍ.

39لُوتِ مَن عِتَلَمَ نّ عَ تِنشِنشِ رَ هَن فَرٍبٍ فٍيَ قَرِ،

هَن فٌوَ مَبِرِ رَ.

40فُلُنبَ، بِنبِ نُن تّ شُبٍ وْلّمَ دّننَشّ،

عَ نُن شّ نَشٍيٍ بَشِ سٍدِرٌن فُلُنبَ رَ،

هَن تَا سٌدٍ دّ نَشَن شِلِ قَلَمَ سٌي نَادّ،

نَشَن نَ تّتّ تُشُي قُفٍ رَ،

نَ يِرٍ بِرِن قِندِ مَ نّ عَلَتَلَ فبٍ رَ.

عَ مُ كَنَمَ سْنْن.»