AKS

تَرُشُي 4

ثِيّرِ نُن يَيَ مَكِيتِقٍ

1يَيَ نُن ثِيّرِ تٌ نُ وْيّنمَ مِشِيٍ بّ، سّرّشّدُبّيٍ، هْرْ مْبَنشِ سْورِ يَرٍرَتِ، نُن سَدُ سٍنِيٍ نَشَ قَ. 2عٍ بْحّ نَشَ تٍ بَرِ مَ ثِيّرِ نُن يَيَ نُ حَمَ شَرَنقٍ، عَ قَلَقٍ مِشِ قَشَشِيٍ قَمَ نّ رَكٍلِدٍ عَلْ عِسَ رَكٍلِشِ كِ نَشّ. 3عٍ نَشَ عٍ سُشُ، عٍ عٍ سَ فٍيلِ هَن نَ كُيٍ عِبَ، بَرِ مَ كْي نُ بَرَ سٌ. 4كْنْ مِشِ وُيَشِ نَشٍيٍ نَ وْيّنيِ مّ، عٍ نَشَ عَ سُشُ. دَنشَنِيَتْييٍ شُن نَشَ مَسَ، هَن شّمّيٍ كْنتِ نَشَ وُلُ سُولِ حْندْن لِ.

5نَ كُيٍ عِبَ، يُوِقِ يَرٍرَتِيٍ، قٌرِيٍ، نُن سّرِيّ كَرَ مْشْيٍ نَشَ عٍ مَلَن دَرِ سَلَمُ، 6عَ نُن عَنَنِ سّرّشّدُبّ كُنتِفِ، نُن كَيَقَ، يَيَ، عَلٍسَندِرٍ، عَ نُن نَشٍيٍ بِرِن نَ سّرّشّدُبّ كُنتِفِ بْنسْي. 7عٍ نَشَ ثِيّرِ نُن يَيَ تِ عٍ تَفِ، عٍ نَشَ عٍ مَشْرِن، «وٌ نْشِ يِ رَيَلَندٍ دِ؟ وٌ عَ رَيَلَنشِ سَابُي مُندُن نَ؟»

8ثِيّرِ نَشَ عَ مَسٍن عٍ بّ مُشُ عَ رَيَلَنشِ عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ نَن سَابُي رَ، 9«عِسِرَيِلَ قٌرِيٍ نُن كُنتِفِيٍ، وٌ بَرَ مُشُ مَشْرِن يِ نَمَتّ شَ قٍ قَنيِ سْتْي مَ، عَ يَلَنشِ كِ نَشّ. 10وٌ تَن نُن عِسِرَيِلَكَيٍ بِرِن شَ عَ كٌلٌن يِ شّمّ يَلَنشِ عِسَ نَسَرّتِكَ، عَلَ شَ مِشِ سُفَندِشِ، شِلِ سَابُي نَن نَ. وٌ عِسَ نَشَن بَنبَن وُرِ مَفَلَنبُشِ مَ، عَلَ نَشَن نَكٍلِ قَشّ مَ، عَ تَن نَن شِلِ يِ نَمَتّ رَيَلَنشِ. 11عِسَ مَنِيَشِ ‹فّمّ نَن نَ نَشَن تِدٍ فبٌ دَنفِ فّمّ بِرِن نَ، كْنْ وٌ تَن بَنشِتِيٍ بَرَ مّي نَ فّمّ رَ.› 12كِسِ مُ سْتْمَ ندٍندٍ رَ قٌ عَ تَن، بَرِ مَ شِلِ فبّتّ يٌ مُ نَ دُنِحَ، وٌن كِسِمَ نَشَن سَابُي رَ.»

13عٍ نَشَ كَابَ ثِيّرِ نُن يَيَ شَ لِمَنِيَ مَ، بَرِ مَ شَرَنتَرٍيٍ نَن نُ عٍ رَ. عٍ نَشَ عَ كٌلٌن عٍ نُ بَرَ بِرَ عِسَ قْشْ رَ عَ نُ نَ دُنِحَ مَ تّمُي نَشّ. 14كْنْ شّمّ تٌ نُ تِشِ عٍ سّيتِ مَ، عَ يَلَنشِ، عٍ مُ نْ سٍسٍ قَلَدٍ. 15عٍ نَشَ ثِيّرِ، يَيَ، نُن نَ شّمّ يَامَرِ عٍ شَ مِنِ يُوِقِ كِيتِسَيٍ يَ مَ. عٍ نُ قَ وْيّن عٍ بٌرٍ تَفِ. 16عٍ نَشَ عٍ بٌرٍ مَشْرِن، «وٌن شَ مُنسٍ رَبَ يِ مِشِيٍ رَ؟ دَرِ سَلَمُكَيٍ بِرِن بَرَ عَ كٌلٌن عٍ كَابَنَكٌ شُنفبٍ نَن نَبَشِ. وٌن قَن مُ نْمَ نَ مَتَندِدٍ. 17كْنْ عَلَكٌ يِ قٍ نَشَ يٍنسٍن يّ مِشِيٍ رَ، وٌن شَ عٍ رَتْن عَ شْرْشْي رَ، عٍ نَشَ وْيّن عِسَ شِلِ رَ سْنْن.»

18عٍ نَشَ ثِيّرِ، يَيَ، نُن نَ شّمّ شِلِ. عٍ نَشَ وْيّن عٍ بّ عَ شْرْشْي رَ، عَ عٍ نَشَ مَسٍنيِ يٌ تِ، عٍ نَشَ مِشِ يٌ شَرَن عِسَ شِلِ رَ سْنْن. 19ثِيّرِ نُن يَيَ نَشَ عٍ يَابِ، «وٌ عَ مَتٌ، عَ لَنمَ مُشُ شَ بِرَ وٌ تَن نَن قْشْ رَ بَ، كَ عَلَ؟ 20مُشُ مُ نْمَ دُندُدٍ قٍ مَ مُشُ بَرَ نَشَن تٌ، مُشُ بَرَ نَشَن مّ.» 21عٍ مَن نَشَ شَاحّ عٍ مَ، كْنْ حَمَ بِرِن تٌ نُ عَلَ مَتْشْمَ قٍ مَ نَشَن بَرَ رَبَ، عٍ مُ نْ لَندٍ عَ مَ عَ لَنمَ عٍ شَ عٍ حَشَنكَتَ كِ نَشّ. عٍ نَشَ عٍ رَبّحِن. 22يِ شّمّ نَشَن نَيَلَنشِ، عَ شَ سِمَيَ نُ بَرَ دَنفِ حّ تٌنفٌ نَانِ رَ.

تٌفٌندِيَتْييٍ عَلَ مَشَندِقٍ

23عٍ تٌ عٍ بّحِن، ثِيّرِ نُن يَيَ نَشَ سِفَ عٍ بٌورٍيٍ يِرٍ. عٍ نَشَ قٍ بِرِن يَبَ عٍ بّ سّرّشّدُبّ كُنتِفِيٍ نُن قٌرِيٍ نَشَن قَلَ عٍ بّ. 24عٍ تٌ نَ مّ، عٍ بِرِن نَشَ عٍ شُي عِتٍ عَلَ مَ حَنِفٍ كٍرٍن قَرِ. عٍ نَشَ عَ مَشَندِ، «مَرِفِ، عِ تَن نَشَن كٌورٍ دَا، عَ نُن بْشِ، عَ نُن بَا، عَ نُن سٍ نَشَن بِرِن نَ دُنِحَ، 25عِ تَن نَن عَ قَلَ عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ سَابُي رَ، عِ شَ كٌنيِ دَوُدَ دّ رَ، مُشُ بَبَ،

‹مُنقٍ رَ سِيٍ بْحّ تٍشِ قُقَقُ؟

مُنقٍ رَ حَمَيٍ مَتَندِ تِقٍ؟

26دُنِحَ مَنفّيٍ بَرَ كٍلِ،

شُنمَتِيٍ بَرَ تِ مَرِفِ

نُن عَ شَ مِشِ سُفَندِشِ كَنكٍ.›»

27«نْندِ نَ عَ رَ، هٍرٌدٍ، ثٌنسِ ثِلَتِ، شْحّيٍ، عَ نُن عِسِرَيِلَ بْنسْييٍ بَرَ تِ عِ شَ كٌنيِ سّنِيّنشِ عِسَ كَنكٍ، عِ نَشَن سُفَندِشِ، 28عَلَكٌ عٍ شَ قٍ بِرِن نَبَ عِ سِنفٍ نُ بَرَ نَتّ تٌنفٌ عَ نُ لَن نَشَن شَ رَبَ. 29يَكْسِ، مَرِفِ، عِ شَ عَ مَتٌ عٍ شَاحّشِ كِ نَشّ. سّنبّ قِ عِ شَ كٌنيِيٍ مَ، عَلَكٌ عٍ شَ نْ عِ شَ وْيّنيِ مَسٍندٍ لِمَنِيَ رَ. 30عِ بّلّشّ عِتَلَ، عَلَكٌ مِشِ شَ رَيَلَن، كَابَنَكٌييٍ نُن تْنشُمَيٍ شَ رَبَ عِ شَ كٌنيِ سّنِيّنشِ عِسَ شِلِ رَ.»

31عٍ تٌ فّ عَلَ مَشَندِدٍ، عٍ نُ مَلَنشِ دّننَشّ، نَ نَشَ سّرّن. عَلَ شَشِلِ سّنِيّنشِ نَشَ فٌرٌ عٍ بِرِن مَ. عٍ نَشَ سٌ عَلَ شَ وْيّنيِ مَسٍنقٍ لِمَنِيَ رَ.

تٌفٌندِيَتْييٍ شَ لَنيِ

32دَنشَنِيَتْي حَمَ بِرِن بْحّ مَ قٍ نَشَ لُ كٍرٍن. مِشِ يٌ مُ عَ قَلَمَ عَ كٍرٍن فبٍ نَن نَ سٍ ندٍ رَ، كْنْ سٍ بِرِن نَشَ قِندِ بِرِن فبٍ رَ. 33شّيرَيٍ نَشَ مَرِفِ عِسَ شَ مَرَكٍلِ مَسٍن مِشِيٍ بّ سّنبّ رَ. عَلَ نَشَ هِننّ عٍ رَ عَ قَنيِ رَ. 34سٍتَرٍ يٌ مُ نُ نَ عٍ يَ مَ، بَرِ مَ شّيٍ نُن بَنشِيٍ نُ نَ نَشٍيٍ بِرِن يِ رَ، عٍ نُ عٍ مَتِمَ نّ، 35عٍ نُ عَ سَرٍ دّنتّفّ شّيرَيٍ بّ. نٍيٍ نُ قَ عَ عِتَشُن كَنكَن هَيِ بّرّ مَ.

36مِشِ ندٍ نُ نَ نَشَن شِلِ يُسُقُ، لٍوِ دِ نَشَن بَرِشِ سِثِرِ. شّيرَيٍ نُ عَ شِلِ قَلَمَ نّ بَرَنَبَسِ، نَ نَن قَلَشِ «مِشِ رَلِمَنِيَ». 37عَ نَشَ شّ مَتِ نَشَن نُ نَ عَ يِ، عَ نَشَ قَ عَ كْبِرِ رَ، عَ عَ دّنتّفّ شّيرَيٍ بّ.