AKS

يُدَيَ مَنفّيٍ ٢ 20

يٍهٌسَقَتِ مٌوَبَكَيٍ فٍرٍقٍ

1نَ تٌ دَنفِ، مٌوَبَكَيٍ، عَمٌنِكَيٍ، نُن مٍوُنِ نَشَ سِفَ يٍهٌسَقَتِ فٍرٍدٍ. 2مِشِ ندٍ نَشَ سِفَ، عَ سَ عَ قَلَ يٍهٌسَقَتِ بّ، «حَمَ شُنفبٍ نَ قَقٍ عِ فٍرٍدٍ كٍلِقٍ بَا نَاكِرِ مَ، سِرِيَ بْشِ مَ. عٍ نَ شَسَسٌن تَمَرِ، عٍ دّننَشّ مَ عٍن فٍدِ.»

3يٍهٌسَقَتِ نَشَ فَاشُ، عَ قَ نَتّ تٌنفٌ عَ شَ عَلَتَلَ مَشَندِ. عَ يُدَيَكَيٍ يَامَرِ عٍ شَ سُنيِ سُشُ نَ شَ قٍ رَ. 4يُدَيَكَيٍ نَشَ عٍ مَلَن، عٍ شَ عَلَتَلَ مَشَندِ. مِشِيٍ قَ نَ نَن مَ كٍلِقٍ يُدَيَ تَا بِرِن. 5يٍهٌسَقَتِ نَشَ تِ يُدَيَ نُن دَرِ سَلَمُ حَمَ تَفِ، عَلَتَلَ شَ بَنشِ كُي تّتّ نّينّ يَ رَ. 6عَ نَشَ عَ مَسٍن، «مُشُ بَبَيٍ مَرِفِ عَلَتَلَ، عِ تَن شَ مُ نَ عَلَ رَ كٌورٍ مَ؟ عِ تَن شَ مُ نَ سِ بِرِن مَ مَنفّ رَ؟ سّنبّ بِرِن كَنيِ مُ عِ تَن شَ رَ؟ عِ نْمَ قٍ بِرِن نَ. 7عِ تَن شَ مُ نَ مُشُ مَرِفِ عَلَ رَ، نَشَن يِ بْشِ مِشِيٍ كٍرِشِ عِ شَ حَمَ عِسِرَيِلَ يَ شْرِ؟ عِ تَن شَ مُ نَ مُشُ مَرِفِ عَلَ رَ، نَشَن يِ بْشِ قِشِ عِ شَنُنتٍنيِ عِبُرَهِمَ بْنسْي مَ، عَ شَ لُ عٍ يِ رَ عَبَدَن؟ 8عٍ نَشَ سَبَتِ بٍ، عٍ نَشَ عِ شَ هْرْ مْبَنشِ قَن تِ بٍ. عٍ بَرَ عَ قَلَ، 9‹شَ قٍ شْرْشْي مُشُ لِ، عَلْ فٍرٍ نَشَن قَتَنشِ عَلَ شَ كِيتِ رَ، قُرٍ حَاشِ، شَ نَ مُ عَ رَ كَامّ، مُشُ قَمَ تِدٍ يِ بَنشِ يَ عِ عِ يَ شْرِ، بَرِ مَ عِ شِلِ نَن قَلَمَ بٍ. مُشُ عِ شِلِمَ نّ عَلَكٌ عِ شَ مُشُ دّ مّن مُشُ شَ تْورّ كُي، عِ شَ عِ تُلِ مَتِ مُشُ رَ، عِ شَ مُشُ رَكِسِ.› 10يَكْسِ عَمٌنِكَيٍ، مٌوَبَكَيٍ، نُن سٍيِرِ فٍيَ مِشِيٍ، عِ مُ تِن مُشُ بٍنبَيٍ شَ سٌ نَشٍيٍ شْنيِ عٍ مِنِ مِسِرَ بْشِ مَ تّمُي نَشّ، عٍ تَن، مُشُ بٍنبَيٍ مُ نَشٍيٍ سْنتْشِ، 11نٍيٍ بَرَ نَ سَرٍ رَفبِلٍن مُشُ مَ، عٍ شَ مُشُ كٍرِ بْشِ مَ عِ دّننَشّ قِشِ مُشُ مَ. 12مُشُ مَرِفِ عَلَ، عِ مُ عٍ مَكِيتِمَ شّ؟ مُشُ سّنبّ بَرَ حْن يِ فَلِ يَ عِ نَشَن وَ مَ مُشُ فٍرٍقٍ. مُشُ مَ كٌلٌن مُشُ قٍقٍ نَشَن نَبَمَ، كْنْ مُشُ شَشِلِ تِشِ عِ تَن نَن نَ.»

13يُدَيَكَ بِرِن نَشَ تِ عَلَتَلَ يَ عِ. عٍ شَ مَمَدِيٍ، عٍ شَ دِيٍ، نُن عٍ شَ فِنّيٍ بِرِن نُ نَ نَا. 14نَ تّمُي عَلَتَلَ شَشِلِ نَشَ فٌرٌ يَشَسِيٍلِ مَ، سَكَرِ شَ دِ، بّنَيَ شَ دِ، يٍيِيٍلِ شَ دِ، مَتَنِيَ شَ دِ. لٍوِكَ نَن نُ عَ رَ نَشَن كٍلِشِ عَسَقِ شَ دِيٍ يَ مَ. 15يٍهٌسَقَتِ نَشَ عَ قَلَ، «يُدَيَكَيٍ، دَرِ سَلَمُكَيٍ، عِ تَن مَنفّ يٍهٌسَقَتِ، وٌ وٌ تُلِ مَتِ ﭑ نَ. عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ؛ ‹وٌ نَشَ فَاشُ، وٌ نَشَ كْنتْقِلِ يِ حَمَ شُنفبٍ يَ رَ، بَرِ مَ وٌ فبٍ فٍرٍ مُ يَ. عَلَ نَن مَ فٍرٍ عَ رَ. 16تِنَ وٌ شَ فٌرٌ يِ فٍرٍ شِلِ مَ. عٍ تٍمَ سِسِ مَبِرِ، وٌ قَمَ عٍ لِدٍ فُلُنبَ رَحْنيِ يٍرُوٍلِ فبٍنفبٍرٍنيِ مَ. 17هَلِ وٌ مُ عٍ فٍرٍ، وٌ شَ تِ نَ، عٍ يَ رَ، وٌ قَمَ عَ تٌدٍ عَلَتَلَ وٌ رَكِسِمَ كِ نَشّ. يُدَيَ نُن دَرِ سَلَمُ، فَاشُي نُن كْنتْقِلِ نَشَ لُ وٌ يِ رَ تِنَ. وٌ شَ مِنِ تُن، وٌ نُن عَلَتَلَ نَ عَ رَ.›»

18يٍهٌسَقَتِ، يُدَيَكَيٍ، نُن دَرِ سَلَمُكَيٍ بِرِن نَشَ عٍ عِفٌرٌ، عٍ عٍ يَتَفِيٍ رَقٍلٍن بْشِ مَ عَلَتَلَ يَ عِ. 19لٍوِكَيٍ، كٍهَتِ شَ دِيٍ نُن كٌرٍ شَ دِيٍ يَ مَ نَشَ كٍلِ، عٍ عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ مَتْشْ عٍ شُي عِتٍشِ رَ.

20حَمَ نَشَ كٍلِ سُبَشّ مَ، عٍ نَشَ سِفَ تٍكٌوَ فبٍنفبٍرٍنيِ مَبِرِ. عٍ نُ مِنِمَ تّمُي نَشّ، يٍهٌسَقَتِ نَشَ تِ عٍ يَ رَ، عَ قَ عَ قَلَ،

«يُدَيَكَيٍ نُن دَرِ سَلَمُكَيٍ،

وٌ وٌ تُلِ مَتِ ﭑ نَ.

وٌ شَ لِمَنِيَ وٌ مَرِفِ عَلَتَلَ سَابُي رَ،

عَلَكٌ وٌ شَ سّنبّ سْتْ.

وٌ شَ لِمَنِيَ عَلَ شَ نَمِحْنمّيٍ سَابُي رَ،

عَلَكٌ وٌ شَ شُن نَكٍلِ سْتْ.»

21نَ شَنبِ، عَ نَشَ وْيّن حَمَ بّ، عٍ شَ عَلَتَلَ شَ بّيتِبَ ندٍيٍ سُفَندِ نَشٍيٍ عَلَتَلَ شَ مَنفّيَ سّنِيّنشِ مَتْشْمَ، سْورِيٍ مِنِمَ تَا كُي تّمُي نَشّ. عٍ نَشَ يِ تَنتُي رَ سِفَ عَلَ مَ، «وٌ عَلَتَلَ مَتْشْ، بَرِ مَ عَ شَ هِننّ بُمَ نّ عَبَدَن.» 22عٍ تٌ نَ مَتْشْي قْلْ، عَلَتَلَ نَشَ عَمٌنِكَيٍ، مٌوَبَكَيٍ، نُن سٍيِرِ فٍيَ مِشِيٍ يَ عِسٌ نَشٍيٍ نُ قَشِ يُدَيَ فٍرٍ شِلِ مَ. عٍ نُ قَ عٍ بٌورٍ بْنبْ. 23عَمٌنِكَيٍ نُن مٌوَبَكَيٍ نَشَ دِن سٍيِرِ فٍيَ مِشِيٍ رَ، عَلَكٌ عٍ شَ عٍ رَتْن، عٍ شَ عٍ سْنتْ. عٍ تٌ فّ نَ رَ، عٍ نَشَ عٍ بٌورٍ قَن قَشَ قْلْ.

24يُدَيَكَيٍ تٌ سٌ فبٍنفبٍرٍنيِ قْلْدٍ، عٍ نَشَ فَلِ شُنفبٍ تٌ، كْنْ عٍ بِرِن نُ قَشَشِ. بِنبِيٍ فبَنسَن نَن نُ مّننِ. مِشِ كٍرٍن مُ نُ كِسِشِ عٍ يَ مَ. 25يٍهٌسَقَتِ نُن عَ شَ حَمَ نَشَ شِ سَشَن نَبَ سْورِ قَشَشِيٍ هَرِفٍ شَنِنقٍ رَ. عٍ نَشَ نَاقُلِ فبٍفبٍ تٌ نَ، هَن عٍ مُ نْ نَ بِرِن شَنِندٍ. 26عَ شِ نَانِ لْشْي، عٍ نَشَ سَ عٍ مَلَن بٍرَكَ فُلُنبَ كُي عَلَتَلَ تَنتُدٍ. هَن تٌ عٍ نَ يِرٍ شِلِ قَلَمَ بٍرَكَ نَ نَن مَ. 27يُدَيَ نُن دَرِ سَلَمُ سْورِيٍ نَشَ فبِلٍن دَرِ سَلَمُ حّلّشِنيِ كُي يٍهٌسَقَتِ شَ مَنفّيَ بُن مَ. عَلَتَلَ نُ بَرَ عٍ رَ سّيوَ عٍ يَشُييٍ سْنتْقٍ سَابُي رَ. 28عٍ تٌ سٌ دَرِ سَلَمُ، عٍ نَشَ سِفَ هَن عَلَتَلَ شَ بَنشِ كُي، كْرَيٍ نُن سَرَيٍ نُ رَبٍرٍ مَ دّننَشّ. 29سِ بِرِن تٌ عَ مّ عَ عَلَتَلَ بَرَ عِسِرَيِلَ يَشُييٍ فٍرٍ، عَلَتَلَ شَ يَرَفَاشُي نَشَ لُ عٍ يِ رَ. 30يٍهٌسَقَتِ شَ مَنفّيَ نَشَ لُ بْحّسَ كُي عَ مَرِفِ عَلَ سَابُي رَ.

يٍهٌسَقَتِ شَ مَنفّيَ رَحْنيِ

عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ عِ ٢٢‏؛٤١ ٬ ٥١

31يٍهٌسَقَتِ مَنفّيَ سْتْ يُدَيَ عَ حّ تٌنفٌ سَشَن نُن سُولِ نَن مَ، عَ قَ حّ مْشْحّن نُن سُولِ مَنفّيَ رَبَ دَرِ سَلَمُ. عَ نفَ نُ شِلِ نّ عَسُبَ، سِلِشِ شَ دِ فِنّ. 32يٍهٌسَقَتِ نُ حّرّ مَ عَ بَبَ عَسَ شَ كِرَ شْن عَ شَ سِمَيَ بِرِن كُي، عَ لُ عَلَتَلَ شَ تِنشِنيِ كُي. 33كْنْ كُيٍ بَتُدٍيٍ مُ نُ فّشِ كَنَدٍ بْشِ كُي فٍيَيٍ قَرِ. حَمَ مُ نُ عٍ بْحّيٍ شِرِشِ عٍ بَبَيٍ مَرِفِ عَلَ رَ سِندٍن.

34يٍهٌسَقَتِ شَ تَرُشُي دْنشْي، عَ قْلّ نُن عَ رَحْنيِ بِرِن سّبّشِ شَنَنِ شَ دِ يٍهُ شَ تَرُشُي كُي، نَشَن تٌمَ عِسِرَيِلَ مَنفّيٍ شَ تَرُشُي كُي.

35نَ تٌ دَنفِ يُدَيَ مَنفّ يٍهٌسَقَتِ نَشَ سَاتّ شِرِ عَ نُن عِسِرَيِلَ مَنفّ عَشَسِيَ تَفِ، نَشَن حّرّ كِ حَاشُ. 36عٍ نَشَ كُنكُييٍ يَءِلَن نَشٍيٍ سِفَمَ تَرَ سِسِ. عٍ نَشَ ندٍيٍ يَءِلَن عٍسِيٌن فٍبٍرِ. 37نَ كُي، دٌدَوَهُ مَرٍ سَ شَ دِ عَننَبِ عٍلِيٍسٍرِ نَشَ نَمِحْنمّ مَسٍنيِ تِ يٍهٌسَقَتِ بّ، «عِ تٌ سَاتّ شِرِشِ عِ نُن عَشَسِيَ تَفِ، عَلَتَلَ عِ شَ وَلِ كَنَمَ نّ.» نَ نَ عَ تٌ، عَ شَ كُنكُييٍ نَشَ فَن، عٍ مُ سِفَ تَرَ سِسِ.