AKS

مَتِي 19

قُتِ نُن قَتَنيِ

مَرَكِ ١٠‏؛١ ٬ ١٢

1عِسَ تٌ فّ يِ قٍ بِرِن مَسٍندٍ، عَ نَشَ كٍلِ فَلِلٍ بْشِ مَ، عَ سِفَ يُدَيَ بْشِ ندٍ مَ نَشَن نُ نَ يُرُدّن نَاكِرِ مَ. 2حَمَ فبٍفبٍ نَشَ بِرَ عَ قْشْ رَ نَا، عَ قَن نَشَ قُرٍ مَيٍ رَيَلَن.

3قَرِ سّنِيٍ نَشَ قَ عَ يِرٍ عَلَكٌ عٍ شَ فَنتَنيِ تٍ عَ بّ. عٍ نَشَ عَ مَشْرِن، «عَ دَشَ شّمّ شَ مّي عَ شَ فِنّ رَ قٍ بِرِن مَ؟» 4عِسَ نَشَ عٍ يَابِ، «كِتَابُي نَشَن مَسٍنشِ وٌ مُ نُ عَ شَرَن؟ قٍ قْلْ قْلّ رَ، دَالِ مَنفّ نَشَ شّمّ نُن فِنّ دَا، 5عَ قَ عَ مَسٍن، ‹نَ كُي، شّمّ كٍلِمَ عَ بَبَ نُن عَ نفَ شُن مَ، عَ عَ شَ فِنّ شَ قُتِ شِرِ، عٍ قِرِن قِندِ كٍرٍن نَ.› 6نَ نَن عَ تٌشِ، مِشِ قِرِن شَ مُ عٍ رَ سْنْن، عٍ قِرِن بَرَ قِندِ كٍرٍن نَ. عَلَ بَرَ نَشٍيٍ شِرِ عٍ بٌورٍ رَ، عَدَ مَ نَشَ نٍيٍ رَقَتَن.»

7عٍ مَن نَشَ عِسَ مَشْرِن، «مُنقٍ رَ قَ عَننَبِ مُنسَ عَ يَمَرِشِ، شّمّ نَشَن وَ مَ مّيقٍ عَ شَ فِنّ رَ، عَ لَن عَ شَ قَتَن كّيدِ سٌ عَ يِ رَ، عَ مّي عَ رَ؟» 8عِسَ نَشَ عٍ يَابِ، «وٌ بْحّيٍ نَن شْرْشْ، نَ نَن عَ نِيَشِ عَننَبِ مُنسَ نَشَ قّيرّ قِ وٌ مَ، وٌ شَ نْ مّيدٍ وٌ شَ فِنّيٍ رَ، كْنْ عَ مُ نُ نَ نَ كِ شّ عَ قْلّ رَ. 9ﭑ شَ عَ قَلَ وٌ بّ، نَشَن يٌ مّي عَ شَ فِنّ رَ، شَ عَ شَ فِنّ مُ يّنّ شَ رَبَشِ، عَ قَ فِنّ فبّتّ دْشْ، نَ شّمّ بَرَ يّنّ رَبَ.»

10عِسَ قْشِرَبِرّيٍ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «شَ عَ نَ نَ كِ نّ شّمّ بّ عَ شَ فِنّ مَبِرِ رَ، هَلِ عَ مُ فِنّ دْشْ.» 11عِسَ نَشَ عَ مَسٍن عٍ بّ، «بِرِن شَ مُ نْمَ يِ مَسٍنيِ سُشُدٍ، قٌ عَلَ عَ قّيرّ قِ نَشَن مَ. 12وٌ عَ كٌلٌن، شّمّ ندٍيٍ بَرِ كِ نَن عَ نِيَشِ عٍ مُ نْمَ فِنّ دْشْدٍ. ندٍيٍ نَ نَ عٍ عٍ بَنَشِ نّ. ندٍيٍ قَن نَ، عٍ نَتّ نَن تٌنفٌشِ عٍ نَشَ فِنّ دْشْ عَلَ شَ وَلِ شَ قٍ رَ. مِشِ نَشَن نْمَ يِ مَسٍنيِ سُشُدٍ، عَ شَ عَ سُشُ.»

عِسَ نُن دِ مّدِ شُنشُرِيٍ

مَرَكِ ١٠‏؛١٣ ٬ ١٦، لُكِ ١٨‏؛١٥ ٬ ١٧

13نَ تّمُي مِشِيٍ نَشَ قَ دِ مّدِيٍ رَ عِسَ شْن، عَلَكٌ عَ شَ عَ بّلّشّ سَ عٍ مَ، عَ دُبَ عٍ بّ. كْنْ عَ قْشِرَبِرّيٍ نَشَ وْيّن نَ مِشِيٍ مَ. 14نَ كُي، عِسَ نَشَ عَ مَسٍن، «وٌ عَ لُ دِ مّدِيٍ شَ قَ ﭑ يِرٍ. وٌ نَشَ تْنيِ دْشْ عٍ مَ، بَرِ مَ نَشٍيٍ مَنِيَشِ عٍ رَ، نٍيٍ نَن نَ عَلَ شَ مَنفّيَ نِينِ بُن مَ.» 15عَ نَشَ عَ بّلّشّ سَ عٍ مَ، عَ دُبَ عٍ بّ. نَ شَنبِ، عَ نَشَ سِفَ.

سّفّتَلَ بَننَشِ

مَرَكِ ١٠‏؛١٧ ٬ ٣١، لُكِ ١٨‏؛١٨ ٬ ٣٠

16سّفّتَلَ ندٍ نَشَ قَ عِسَ شْن، عَ عَ مَشْرِن، «كَرَ مْشْ، عَ لَن ﭑ شَ قٍ قَنيِ مُندُن نَبَ عَلَكٌ ﭑ شَ عَبَدَن كِسِ سْتْ؟» 17عِسَ قَن نَشَ عَ مَشْرِن، «عِ ﭑ مَشْرِنمَ قٍ قَنيِ مَ مُنقٍ رَ؟ عَلَ كٍرٍن ثٍتِ نَن قَن. شَ عِ وَ مَ عِ شَ كِسِ، عَلَ شَ سّرِيّ نَن نَبَتُ.» شّمّ نَشَ عَ مَشْرِن، «عَلَ شَ سّرِيّ مُندُيٍ؟» 18عِسَ نَشَ عَ يَابِ، «عِ نَشَ قَشّ تِ. عِ نَشَ يّنّ رَبَ. عِ نَشَ مُحّ تِ. عِ نَشَ مِشِ تْوحّفّ. 19عِ بَبَ نُن عِ نفَ بِنيَ. عِ شَ عِ نفَشَكٍرٍنيِ شَنُ عَلْ عِ يّتّ يَتِ.»

20سّفّتَلَ نَشَ عِسَ يَابِ، «ﭑ بَرَ نَ بِرِن نَبَتُ. مُنسٍ قَ لُشِ؟» 21عِسَ نَشَ عَ مَسٍن عَ بّ، «شَ عِ وَ مَ عِ شَ فّ كَمَلِدٍ عِ شَ كّوَلِيٍ كُي، سِفَ، سَ عِ سْتْسٍ بِرِن مَتِ، عِ عَ كْبِرِ قِ سٍتَرٍيٍ مَ. نَ كُي، عِ قَمَ بَننَيَ سْتْدٍ عَرِيَننَ. عِ نَ نَ رَبَ، قَ، عِ بِرَ ﭑ قْشْ رَ.» 22سّفّتَلَ تٌ نَ مّ، عَ نَشَ سِفَ سُننُنيِ كُي، بَرِ مَ هَرِفٍ فبٍفبٍ نُ نَ عَ يِ رَ.

23عِسَ نَشَ عَ مَسٍن عَ قْشِرَبِرّيٍ بّ، «ﭑ شَ نْندِ قَلَ وٌ بّ، نَاقُلِ كَنيِ سٌقٍ عَلَ شَ مَنفّيَ نِينِ بُن مَ عَ شْرْشْ. 24ﭑ مَن شَ عَ قَلَ وٌ بّ، حْشْمّ سٌ حْشُن سّنبّ يَلٍ رَ، دِنّ بَننَمِشِ سٌقٍ عَلَ شَ مَنفّيَ نِينِ بُن مَ.» 25عٍ تٌ نَ مّ، عِسَ قْشِرَبِرّيٍ دّ نَشَ عِشَرَ كِ قَنيِ رَ، عٍ مَشْرِنيِ تِ، «ندٍ، قَ نْمَ كِسِدٍ؟» 26عِسَ نَشَ عٍ مَتٌ، عَ قَ عَ مَسٍن، «عَدَ مَ مُ نْمَ عَ يّتّ رَكِسِدٍ، كْنْ عَلَ تَن نْمَ قٍ بِرِن نَ.»

27نَ كُي، ثِيّرِ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، «عَ مَتٌ، مُشُ بَرَ كٍلِ سٍ بِرِن شُن مَ، مُشُ بِرَ عِ قْشْ رَ. مُنسٍ قَ لُمَ مُشُ بّ؟» 28عِسَ نَشَ عٍ يَابِ، «ﭑ شَ نْندِ قَلَ وٌ بّ، دُنِحَ قٍ بِرِن نَ مَسَرَ عَ نّينّ رَ، عَدَ مَ شَ دِ نَشَ مَفٌرٌ عَ شَ نْرّ كِبَنيِ كُي، وٌ تَن ﭑ قْشِرَبِرّيٍ قَن مَفٌرٌ مَ نّ كِبَنيِ قُ نُن قِرِن كُي، وٌ قَ عِسِرَيِلَ بْنسْي قُ نُن قِرِن مَكِيتِ. 29مِشِ يٌ نَشَن نَ سَ كٍلِ عَ شَ سٍ ندٍ شُن مَ ﭑ تَن مَ قٍ رَ، عَ قِندِ بَنشِيٍ رَ بَ، شُنيَيٍ بَ، تَارَيٍ بَ، بَبَ بَ، نفَ بَ، بْشِيٍ بَ، نَ كَنيِ نٍيٍ حْشْ كّمّ كّمّ نَن سْتْمَ، عَ مَن عَبَدَن كِسِ سْتْ كّ رَ. 30يَرٍرَتِ وُيَشِ قَمَ قِندِدٍ شَنبِرَتِيٍ رَ، شَنبِرَتِ قَن قِندِ يَرٍرَتِيٍ رَ.»