AKS

عَننَبِ عٍسَيِ 13

بَبِلْن شَ قٍ رَحْنيِ

1عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ عَمٌسِ شَ دِ عَننَبِ عٍسَيِ بّ بَبِلْن شِلِ مَ.

2وٌ تْنشُمَ رَبَ فٍيَ قَرِ،

وٌ وٌ شُي رَتٍ عٍ يَمَرِقٍ رَ،

عٍ شَ كُنتِفِيٍ شَ نَادّيٍ عِفبُسَن.

3ﭑ بَرَ يَامَرِ قِ ﭑ مَ مِشِ سُفَندِشِيٍ مَ،

ﭑ بَرَ ﭑ مَ حَلَمَيٍ شِلِ ﭑ مَ شْنّ مَسٍندٍ شُننَكٍلِ كُي.

4حَمَ شُي وُندُ مَ فٍيَيٍ قَرِ،

حَمَيٍ نَ عٍ مَلَنقٍ نَا.

مَنفّ عَلَتَلَ نَ عَ شَ سْورِيٍ شِلِقٍ فٍرٍ مَ،

5عٍ كٍلِشِ يِرٍ مَكُيٍ كٌورٍ بَانيِ.

عَلَتَلَ نُن عَ شَ مِشِيٍ قَمَ نّ يِ بْشِ حَشَنكَتَدٍ عَ شَ شْنّ كُي.

6وٌ شَ فبٍلٍفبٍلٍ تْورّ كُي،

بَرِ مَ عَلَتَلَ شَ لْشْي بَرَ مَكْرّ،

عَ نَ قَقٍ عَلْ فبَلٌي نَشَن كٍلِشِ عَلَ سّنبّمَ مَ.

7مِشِيٍ سّنبّ حْنمَ نّ،

لِمَنِيَ بَ عٍ بْحّ مَ.

8فَاشُي نُن تْورّ نْمَ نّ عٍ رَ،

عٍ عٍ كُتُن شْنّ بّ عَلْ فِنّ دِ قُرِ نَ كٍلِ عَ رَ.

فَاشُي بٍلٍبٍلٍ تٌمَ نّ عٍ يَتَفِيٍ مَ.

9عَلَتَلَ شَ لْشْي شْرْشْي نَ قَقٍ،

عَ قَمَ نّ عَ شَ شْنّ رَ نَشَن بْشِ شُن نَكَنَمَ،

نَشَن يُنُبِتْييٍ سْنتْمَ.

10تُنبُييٍ شَ يَنبّ حْنمَ نّ،

سٌفٍ عِقْورْ مَ نّ، كِكٍ مُ يَنبَمَ سْنْن.

11ﭑ دُنِحَ رَتْنمَ نّ عَ شَ قٍ حَاشِ شَ قٍ رَ،

ﭑ يُنُبِتْي حَشَنكَتَ عٍ شَ يُنُبِيٍ شَ قٍ رَ.

ﭑ يّتّ عِفبٌي شُن نَكَنَمَ نّ،

ﭑ قُنمَلَيٍ شَ نْي رَبِرَ.

12ﭑ عَدَ مَدِيٍ شُرُنمَ نّ،

عَلْ شّيمَ قَنيِ شُرُنمَ كِ نَشّ.

13ﭑ تَن مَنفّ عَلَتَلَ، ﭑ كٌورٍ نُن بْشِ رَ سّرّنمَ نّ ﭑ مَ شْنّ كُي.

14مِشِيٍ لُمَ نّ عٍ فِ رَ عَلْ بٌلٍ نَشَن نَ وُلَ عِ،

عٍ لُ عَلْ شُرُ سٍ كَنتَمَ مُ نَشَن قْشْ رَ.

عٍ فبِلٍنمَ نّ عٍ شْنيِ عٍ كٍلِشِ دّننَشّ.

15عٍ نَشٍيٍ سُشُمَ كِرَ رَ، عٍ قَمَ نّ عٍ سْشْدٍ تَنبّ رَ،

عٍ قَ قَشَدٍ سَنتِدّفّمَ رَ.

16عٍ شَ دِيٍ سْنتْمَ نّ عَ حَاشِ رَ عٍ يَ شْرِ،

عٍ شَ بَنشِيٍ كَسَرَ، عٍ شَ فِنّيٍ مَسَ عٍ يَ شْرِ.

17ﭑ نَ بِرِن نَبَمَ مٍدٍكَيٍ نَن سَابُي رَ،

فبٍتِ نُن شّيمَ مُ نَشٍيٍ مَدَشُمَ.

18عٍ شَ شَلِيٍ قٌنِكٍيٍ رَبِرَ مَ نّ،

عٍ مُ كِنِكِنِمَ دِيْرّيٍ مَ،

عٍ مُ كِنِكِنِمَ دِ مّدِيٍ مَ.

19عَلَتَلَ نَن بَبِلْن شَ قٍ شُن نَكَنَمَ،

عَلْ عَ رَبَشِ سٌدٌ مَ نُن فٌمٌرَ رَ كِ نَشّ.

بَبِلْن، نَشَن شَ نْرّ فبٌ دُنِحَ مَ،

عَ بِرَ مَ نّ عَ شَ يّتّ عِفبٌحَ كُي.

20مِشِ يٌ مُ سَبَتِمَ مّننِ سْنْن.

هَلِ بِيَاسِلَيٍ نُن شُرُ سٍ دّ مَدٌنيِيٍ مُ يٌنكِنمَ نَا.

21وُلَءِ سُبٍيٍ فبَنسَن نَن لُمَ نَا.

وُلَءِ بَرٍيٍ نُن شُندِيٍ نَن شِمَ نَا بَنشِ كَنَشِيٍ كُي.

وُلَءِ سِيٍ تٌمَ نّ نَا تُفَنقٍ رَ.

سِكْتّ تٌمَ نّ نَا عٍ تُفَنمَ.

22شُلُمَسٍيٍ نَن لُمَ عٍ شُي رَ مِنِ رَ مَنفّ بَنشِيٍ كُي،

وُلَءِ بَرٍيٍ عٍ حّرّ نَ لٌنفٌرِ بِرِن.

بَبِلْن حَشَنكَتَ تّمُي بَرَ عَ لِ،

عَ فبٍ مُ لُشِ سْنْن.