AKS

كْنتِ تِقٍ 16

كٌرَ مُنسَ مَتَندِقٍ

1لٍوِ بْنسْي مِشِ ندٍ، نَشَن شِلِ كٌرَ، يِسٍهَرِ شَ دِ شّمّ، كٍهَتِ شَ مَمَدِ، عَ نُن دَتَن نُن عَبِرَ مِ، عٍلِيَبِ شَ دِ شّمّيٍ، عَ نُن ثٍلٍتَ شَ دِ شّمّ عٌنِ، نَشَن قَتَنشِ رُبٍن بْنسْي رَ، 2نٍيٍ نَشَ تِ مُنسَ كَنكٍ. عِسِرَيِلَكَ مِشِ كّمّ قِرِن مِشِ تٌنفٌ سُولِ نُ نَ عٍ شَنبِ رَ. كُنتِفِ بٍلٍبٍلٍيٍ نُ نَ عٍ يَ مَ. 3عٍ نَشَ عٍ مَلَن مُنسَ نُن هَرُنَ شِلِ مَ، عٍ قَ عَ قَلَ عٍ بّ، «وٌ شَ مَنفّيَ بَرَ حْن! عِسِرَيِلَ حَمَ بِرِن سّنِيّن، عَلَتَلَ مَن نَ مُشُ تَفِ. مُنقٍ رَ وٌ تَن فبَنسَن وٌ يّتّ عِتٍمَ عَلَتَلَ شَ حَمَ شُن مَ؟»

4مُنسَ تٌ نَ مّ، عَ نَشَ عَ يَتَفِ رَقٍلٍن بْشِ مَ. 5عَ نَشَ عَ قَلَ كٌرَ نُن عَ شَ مِشِيٍ بّ، «تِنَ فّيسّفّ، عَلَتَلَ قَمَ عَ مَسٍندٍ وٌن بّ، عَ شَ مِشِ سّنِيّنشِ نَ نَشَن نَ. عَ تِنمَ نَ كَنيِ شَ مَكْرّ عَ رَ، عَ نَشَن سُفَندِ مَ. 6كٌرَ، عِ نُن عِ شَ مِشِيٍ، وٌ شَ سُرَيِ فَنسٍيٍ تٌنفٌ. 7تِنَ وٌ تّ سَ عٍ كُي، وٌ سُرَيِ فَن عَلَتَلَ بّ. عَلَتَلَ نَ نَشَن سُفَندِ، نَ نَن سّنِيّن. لٍوِ بْنسْي، يَكْسِ وٌ بَرَ عَ رَدَنفِ عَ عِ.»

8مُنسَ مَن نَشَ عَ قَلَ كٌرَ بّ، «لٍوِ بْنسْي شَ دِيٍ، وٌ وٌ تُلِ مَتِ. 9عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَ وٌ سُفَندِشِ نّ عِسِرَيِلَ حَمَ يَ مَ عَ شَ هْرْ مْلِنفِرَ وَلِ شَ قٍ رَ. وٌ تَن نَن تِمَ حَمَ يَ رَ عٍ سَلِ تّمُي. نَ مُ وٌ وَ سَ؟ 10عَ تِنمَ وٌ تَن لٍوِ بْنسْي شَ مَكْرّ عَ رَ، كْنْ وٌ وَ مَ سّرّشّدُبّ وَلِ قَن نَن نَبَقٍ. 11نَ كُي عِ تَن نُن عِ شَ مِشِيٍ، وٌ بَرَ لَن وٌ بٌورٍ مَ وٌ شَ عَلَتَلَ مَتَندِ. مُنقٍ رَ وٌ نَ تِقٍ هَرُنَ كَنكٍ؟»

12مُنسَ نَشَ مِشِ شّي عٍلِيَبِ شَ دِ شّمّيٍ دَتَن نُن عَبِرَ مِ شِلِدٍ، كْنْ عٍ نَشَ تٌندِ، عٍ قَ عَ قَلَ، «مُشُ تَن مُ سِفَمَ. 13مُنقٍ رَ عِ بَرَ مُشُ رَ مِنِ بْشِ مَ، كُمِ نُن شِحّ شّلّمَ دّننَشّ، عَلَكٌ مُشُ شَ قَشَ يِ فبٍنفبٍرٍنيِ مَ؟ عِ مَن وَ مَ عِ يّتّ قِندِقٍ مُشُ شَ مَنفّ رَ؟ 14عِ مُ مُشُ رَ سٌشِ بْشِ كُي كُمِ نُن شِحّ شّلّمَ دّننَشّ. عِ مُ شّيٍ نُن وّنِ بِلِيٍ شَ قِشِ مُشُ مَ كّ رَ. عِ حْشْ عَ مَ، عَ عِ نُن دْنشُييٍ نَن عَ رَ؟ مُشُ مُ سِفَمَ!» 15مُنسَ نَشَ شْنْ كِ قَنيِ رَ، عَ عَ قَلَ عَلَتَلَ بّ، «عِ نَشَ عٍ شَ سّرّشّ سُشُ. ﭑ مُ سٍسٍ تٌنفٌشِ عٍ يِ رَ، هَلِ سٌقَلٍ كٍرٍن. ﭑ مُ قٍ حَاشِ يٌ رَبَشِ عٍ رَ.»

16مُنسَ نَشَ عَ قَلَ كٌرَ بّ، «عِ تَن نُن عِ شَ مِشِيٍ، تِنَ وٌ نُن هَرُنَ شَ تِ بٍ عَلَتَلَ يَ عِ. 17وٌ بِرِن شَ وٌ شَ سُرَيِ فَنسٍيٍ تٌنفٌ، وٌ شَ سُرَيِ سَ عَ مَ، وٌ وٌ يّتّ مَسٍن عَلَتَلَ بّ. نَ لَنمَ سُرَيِ فَنسٍ كّمّ قِرِن تٌنفٌ سُولِ نَن مَ. عِ تَن نُن هَرُنَ، وٌ قَن شَ وٌ شَ سُرَيِ فَنسٍ سُشُ وٌ يِ رَ.» 18عٍ بِرِن نَشَ تّ سَ عٍ شَ سُرَيِ فَنسٍيٍ كُي، عٍ نَشَ سُرَيِ سَ عَ مَ، عٍ قَ تِ هْرْ مْلِنفِرَ دّ رَ. مُنسَ نُن هَرُنَ قَن نُ نَ نَا. 19كٌرَ تٌ حَمَ بِرِن مَلَن مُنسَ نُن هَرُنَ شِلِ مَ هْرْ مْلِنفِرَ دّ رَ، عَلَتَلَ شَ نْرّ نَشَ مِنِ حَمَ بِرِن مَ.

20عَلَتَلَ نَشَ عَ مَسٍن مُنسَ نُن هَرُنَ بّ، 21«وٌ مِنِ يِ مِشِيٍ يَ مَ. ﭑ شَ عٍ سْنتْ كٍرٍن نَ!» 22مُنسَ نُن هَرُنَ نَشَ عٍ يَتَفِ رَقٍلٍن بْشِ مَ، عٍ قَ عَ قَلَ، «عَلَتَلَ، دَالِ بِرِن مَنفّ، عَ لَنمَ عِ شَ شْنْ حَمَ بِرِن مَ، مِشِ كٍرٍن شَ يُنُبِ شَ قٍ رَ؟» 23عَلَتَلَ نَشَ مُنسَ يَابِ، 24«عَ قَلَ حَمَ بِرِن بّ، عٍ شَ عٍ مَكُيَ كٌرَ، دَتَن، نُن عَبِرَ مِ شْنيِ رَ.»

25مُنسَ نُن عِسِرَيِلَ كُنتِفِيٍ نَشَ سِفَ عَبِرَ مِ نُن دَتَن يِرٍ. 26عَ نَشَ عَ قَلَ حَمَ بّ، «وٌ وٌ مَكُيَ يِ يُنُبِتْييٍ شَ لِنفِرَيٍ رَ. وٌ نَشَ دِن عٍ شَ سٍيٍ رَ، عَلَكٌ وٌ نَشَ قَ قَشَ عٍ شَ يُنُبِيٍ شَ قٍ رَ.» 27حَمَ نَشَ عَ مَسِفَ كٌرَ، دَتَن، نُن عَبِرَ مِ شَ لِنفِرَيٍ رَ. دَتَن نُن عَبِرَ مِ نَشَ مِنِ عٍ شْنيِ، عٍ تِ نَادّ رَ، عٍ نُن عٍ شَ فِنّيٍ، نُن عٍ شَ دِيٍ.

28مُنسَ نَشَ عَ قَلَ، «وٌ عَ كٌلٌنمَ عَ عَلَتَلَ نَن ﭑ تِشِ يِ وَلِ بِرِن نَ، ﭑ تَن مُ عَ رَ. 29شَ يِ مِشِيٍ مُ قَشَ كَابَنَكٌي رَ، عَلَتَلَ مُ ﭑ شّيشِ. 30كْنْ شَ عَلَتَلَ سَ كَابَنَكٌ رَبَ، عَ بْشِ رَبِ، عٍ فٌرٌ عٍ حِحّ رَ عَ كُي، عٍ تَن نُن عٍ كّ بِرِن، نَ نَن عَ مَسٍنمَ وٌ بّ، عَ عٍ بَرَ عَلَتَلَ مَبٍرٍ.»

31مُنسَ تٌ فّ نَ قَلَدٍ، بْشِ نَشَ رَبِ عٍ سَنيِ بُن مَ، 32عَ عٍ فٍرُن، كٌرَ نُن عَ شَ مِشِيٍ، عٍ شَ لِنفِرَيٍ، عَ نُن عٍ شَ هَرِفٍ بِرِن. 33عٍ نَشَ فٌرٌ عَلِفِيَمَ عٍ حِحّ رَ، عٍ تَن نُن عٍ سْتْسٍ بِرِن. بْشِ نَشَ عٍ مَكٌتٌ، عٍ نَشَ لْي حَمَ تَفِ. 34عِسِرَيِلَكَ نَشَن بِرِن نُ نَ عٍ سّيتِ مَ، عٍ نَشَ عٍ فِ عٍ فبٍلٍفبٍلٍ شُي مَ، عٍ نُ قَ عَ قَلَ، «بْشِ نَشَ مُشُ قَن فٍرُن دٍ!» 35عَلَتَلَ نَشَ تّ رَدِن نَ مِشِ كّمّ قِرِن مِشِ تٌنفٌ سُولِ مَ، نَشٍيٍ سُرَيِ فَن هْرْ مْلِنفِرَ دّ رَ.