AKS

يُدَيَ مَنفّيٍ ١ 4

يُدَ شَبِلّيٍ

1يُدَ شَ دِيٍ نَن يَ؛ ثٍرٍ سِ، شٍسِرٌن، كَرِ مِ، شُرُ نُن سٌبَلِ. 2سٌبَلِ شَ دِ رٍيَيَ نَشَ يَشَتِ سْتْ. يَشَتِ نَشَ عَشُمَيِ نُن لَهَدِ سْتْ. سٌرٍيَتَكَيٍ شَبِلّيٍ قَتَنشِ نٍيٍ نَن نَ. 3عٍتَمِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ يِسِرٍيلِ، يِسٍمَ، نُن يِدِبَسِ. عٍ مَافِنّ شِلِ هَسٍلٍلِثٌنِ. 4ثٍنُوٍلِ قِندِ فٍدٌرِ بَبَ نَن نَ. عٍسٍرِ نَشَ قِندِ شُسَ بَبَ رَ. يِ مِشِيٍ قَتَنشِ شُرُ نَن نَ، عٍقَرَتَ شَ دِ سِنفٍ، بّتّلّيمُ بَبَ. 5تٍكٌوَ بَبَ عَسٍشُرِ نَشَ فِنّ قِرِن دْشْ، شٍلَ نُن نَيَرَ. 6نَيَرَ نَشَ عَشُسَمِ، شٍقٍرِ، تٍمٍنِ، نُن عَشَسٍتَرِ بَرِ عَسٍشُرِ بّ. 7شٍلَ نَشَ سّرّتِ، سٌشَرَ، عٍتٍنَنِ، نُن كٌسِ بَرِ عَ بّ. 8كٌسِ نَشَ عَنُبِ نُن سٌبٍبَ سْتْ، عَ نُن هَرُ مِ شَ دِ عَشَرَشٍلِ شَبِلّيٍ.

9يَبّسِ نَشَ بِنيّ سْتْ دَنفِقٍ عَ نفَشَكٍرٍنيِيٍ بِرِن نَ. عَ نفَ نَشَ عَ شِلِ سَ يَبّسِ بَرِ مَ عَ عَ سْتْ تْورّ نَن كُي. 10يَبّسِ نَشَ عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَ مَشَندِ، «عِ شَ بَرَكّ سَ ﭑ مَ، عِ شَ ﭑ مَ بْشِ شُن مَسَ، عِ شَ ﭑ مَلِ عِ سّنبّ رَ، عِ شَ ﭑ نَتَنفَ تْورّ مَ.» عَلَ نَشَ عَ شَ دُبّ سُشُ.

11سُوشَ نفَشَكٍرٍنيِ كٍلُبُ نَشَ مٍشِرِ سْتْ. مٍشِرِ نَشَ عٍسٍتٌن سْتْ. 12عٍسٍتٌن نَشَ بٍتِ رَقَ، ثَسٍيَ، نُن تٍشِننَ سْتْ. تٍشِننَ نَشَ عِرِ نَشَسَ سْتْ. يِ مِشِيٍ قِندِشِ رٍكَكَيٍ نَن نَ.

13كٍنَسِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ عٌتِنِيٍلِ نُن سٍرَيَ. عٌتِنِيٍلِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ شَتَتِ نُن مٍيٌنٌتَيِ. 14مٍيٌنٌتَيِ نَشَ عٌقَرَ سْتْ. سٍرَيَ نَشَ يٌوَبَ سْتْ، نَشَن قِندِ شَبُييٍ بَبَ رَ نَشٍيٍ نُ نَ شَبُييٍ شَ فُلُنبَ. 15يٍقُنٍ شَ دِ كَلٍبِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ عِرُ، عٍلَ، نُن نَامِ. عٍلَ نَشَ كٍنَسِ سْتْ. 16يٍهَلٍلٍلِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ سِقِ، سِقَ، تِرِيَ، نُن عَسَرٍيلِ. 17عٍسِرَ شَ دِيٍ نَن يَ؛ يٍتٍرِ، مٍرٍدِ، عٍقٍرٍ، نُن يَلٌن. مٍرٍدِ شَ فِنّ ندٍ نَشَ مَرِيَمَ، سَمَيِ، نُن يِسٍبَ بَرِ. يِسٍبَ نَشَ قِندِ عٍسِتٍمٌوَ بَبَ رَ. 18مٍرٍدِ شَ فِنّ يُدَيَكَ شَ دِيٍ نَن يَ؛ فٍدٌرِ بَبَ يٍرٍدِ، سٌكٌ بَبَ شٍبٍرِ، سَنٌوَ بَبَ يٍكُتِيٍلِ. قِرَوُنَ شَ دِ بِتِيَ، نَشَن نُ بَرَ دْشْ مٍرٍدِ شْن مَ، نَ نَن نَ دِيٍ بَرِ. 19هٌدِيَ شَ فِنّ، نَشَمِ مَافِنّ، نَشَ كٍيِلَ بَبَ فَرِ مِكَ سْتْ، عَ نُن عٍسِتٍمٌوَ مَاكَكَ. 20سِمٌن شَ دِيٍ نَن يَ؛ عَمِنٌن، رِننَ، بٍن شَنَن، نُن تِلٌن. يِسٍيِ نَشَ سٌشٍتِ نُن بٍن سٌشٍتِ سْتْ.

21يُدَ شَ دِ سٍلَ شَ دِيٍ نَن يَ؛ لٍكَ بَبَ عٍرِ، مَرٍ سَ بَبَ لَادَ، عَسِبٍيَ شَبِلّ نَشٍيٍ دُفِ يَءِلَنمَ، 22يٌكِمِ، كٌسٍبَكَيٍ، يٌوَ سِ، نُن سَرَقِ، نَشَن مٌوَبَ نُن يَسُبِ لّشّمِ يَامَرِ كَبِ تّمُي شْننَكُيٍ. 23عٍ تَن نَن نُ قّحّ يَءِلَنمَ مَنفّ بّ نٍتَيِمِ نُن فٍدٍرَ تَايٍ كُي عٍ نُ سَبَتِشِ دّننَشّ.

سِمٍيْن شَ دِيٍ

24سِمٍيْن شَ دِيٍ نَن يَ؛ نٍمُوٍلِ، يَمِن، يَرِبُ، سٍرَ، نُن سَوُلُ. 25سَوُلُ نَشَ سَلُمُ سْتْ. سَلُمُ نَشَ مِبِسَمِ سْتْ. مِبِسَمِ نَشَ مِسٍمَ سْتْ. 26مِسٍمَ نَشَ شَمُوّلِ سْتْ. شَمُوّلِ نَشَ سَكُرُ سْتْ. سَكُرُ نَشَ سِمٍيِ سْتْ. 27سِمٍيِ نَشَ دِ شّمّ قُ نُن سٍننِ نُن دِ فِنّ سٍننِ سْتْ. عَ نفَشَكٍرٍنيِيٍ مُ دِ فبٍفبٍ سْتْ. عٍ شَبِلّيٍ مُ وُيَ عَلْ يُدَ بْنسْي. 28عٍ سَبَتِشِ بٍرِ سٍيبَ، مٌلَدَ، شَسَرِ سُوَلِ، 29بِلَ، عٍسٍمِ، تٌلَدِ، 30بٍتُوٍلِ، هٌرٌ مَ، سِكِلَفَ، 31بٍتِ مَرَكَبٌتِ، شَسَرِ سُسِمِ، بٍتِ بِرِ، نُن سَارَيِمِ. عٍ نَشَ لُ نَ تَايٍ كُي هَن دَوُدَ شَ مَنفّيَ تّمُي. 32عٍ مَن نُ نَ عٍتَمِ، عَيِن، رِ مْن، تٌكٍن، نُن عَسَن، نَ تَا سُولِ 33نُن عٍ رَبِلِنيِ هَن بَالَتِ. عٍ شَ بْشِيٍ نُن عٍ بٍنبَيٍ نَن نَ كِ.

34سِمٍيْن بْنسْي شُنيِيٍ نَن يَ؛ مٍسٌبَبٌ، يَمٍلٍكِ، عَمَسِيَ شَ دِ يٌسَ، 35يٌوٍلِ، يٌسِبِيَ شَ دِ يٍهُ، عَسِيٍلِ شَ دِ سٍرَيَ، 36عٍلِيٌوٍنَيِ، يَاكٌبَ، يٍسٌهَيَ، عَسَيَ، عَدِيٍلِ، يٍسِمِيٍلِ، بّنَيَ، 37نُن سِسَ، سِقٍيِ شَ دِ، عَلٌن شَ دِ، يّدَيَ شَ دِ، سِمِرِ شَ دِ، سٍمَيَ شَ دِ.

38شَبِلّيٍ مَنفّيٍ نَن نَ كِ. عٍ شَ دٍنبَيَيٍ نَشَ وُيَ كِ قَنيِ رَ. 39عٍ نَشَ سِفَ هَن فٍدٌرِ فُلُنبَ سٌفٍتٍدٍ حٌوفٍ يِرٍ قٍندٍ عٍ شَ شُرُ سٍيٍ بّ. 40عٍ نَشَ قِيلِ قَنيِيٍ تٌ نَا. عَ بٍلٍبٍلٍ، مِشِ يٌ مُ نُ نَ. سِنفٍ هَمِ بْنسْي نَن نُ نَ مّننِ. 41يُدَيَ مَنفّ شٍسٍكِيَ شَ وَشَتِ كُي، يِ مِشِ نَشٍيٍ شِلِ سّبّشِ، عٍ نَشَ سِفَ نَا، عٍ بَنشِيٍ بِرِن كَنَ، عٍ مّننِكَيٍ رَتْن عَلَكٌ عٍ شَ سَبَتِ نَ، حٌوفٍ قَنيِ نُ نَ دّننَشّ عٍ شَ شُرُ سٍيٍ بّ. 42سِمٍيْن بْنسْي مِشِ كّمّ سُولِ نَشَ سِفَ سٍيِرِ فٍيَيٍ يِرٍ. عٍ شَ يَرٍرَتِيٍ قِندِ يِسٍيِ شَ دِيٍ نَن نَ، ثّلَتَيَ، نٍيَرَيَ، رّقَيَ، نُن يُسِيّلِ. 43عٍ تٌ فّ عَمَلّكِكَيٍ بْنبْدٍ، نَشٍيٍ نُ لُشِ نَا، عٍ نَشَ سَبَتِ مّننِ. هَن تٌ عٍ بْنسْييٍ نَ نَا.