AKS

يُدَيَ مَنفّيٍ ١ 5

رُبٍن شَ دِيٍ

1عِسِرَيِلَ شَ دِ سِنفٍ قِندِ رُبٍن نَن نَ، كْنْ دِ سِنفٍ تِدٍ نَشَ بَ عَ يِ رَ، عَ سٌ عِسِرَيِلَ شَ دِ يُسُقُ شَ دِيٍ يِ رَ، بَرِ مَ رُبٍن نُ بَرَ عَ بَبَ شَ فِنّ كٌلٌن فِنّ رَ. 2يُدَ نَشَ سّنبّ سْتْ عَ نفَشَكٍرٍنيِيٍ تَفِ هَن مَنفّيَ نَشَ لُ عَ بْنسْي يِ، كْنْ دِ سِنفٍ تِدٍ تَن نَشَ لُ يُسُقُ شَ دِيٍ يِ.

3عِسِرَيِلَ شَ دِ سِنفٍ رُبٍن شَ دِيٍ نَن يَ؛ شَنْكِ، ثَلُ، شٍسِرٌن، نُن كَرِ مِ. 4يٌوٍلِ بْنسْي نَن يَ؛ سٍمَيَ نَشَ فٌفٌ سْتْ. فٌفٌ نَشَ سِمٍيِ سْتْ. 5سِمٍيِ نَشَ مِكٍ سْتْ. مِكٍ نَشَ رٍيَيَ سْتْ. رٍيَيَ نَشَ بَلِ سْتْ. 6بَلِ نَشَ بّيرَ سْتْ. عَسِرِيَ مَنفّ تِفِلَتِ ثِلٍسٍرِ نَشَ رُبٍن بْنسْي مَنفّدِ بّيرَ شَنِن كٌنيِيَ كُي.

7بّيرَ نفَشَكٍرٍنيِيٍ نَن يَ، عٍ شَبِلّ كِ مَ؛ يٍيِيٍلِ، سَكَرِ، 8نُن بٍلَ، عَسَسِ شَ دِ، سٍمَ شَ دِ، يٌوٍلِ شَ دِ. عٍ نَشَ سَبَتِ بْشِ مَ قْلْقٍ عَرٌوٍرِ سَ دْشْ نٍبٌ نُن بَلِ مٍيٌنِ رَ. 9عٍ نُ سَبَتِشِ فبٍنفبٍرٍنيِ قْلّ مَ، هَن عٍقِرَتِ شُرٍ رَ. شُرُ سٍ فبٍفبٍ نُ نَ عٍ يِ رَ فَلَدِ بْشِ مَ. 10مَنفّ سْلُ شَ وَشَتِ كُي، رُبٍن بْنسْي نَشَ هَفَرِكَيٍ فٍرٍ، نَشٍيٍ نُ نَ فَلَدِ نَانِنيِ سٌفٍتٍدٍ بِرِ.

فَدِ شَ دِيٍ

11فَدِ بْنسْي نُن رُبٍن بْنسْي سَبَتِشِ عٍ بٌورٍ نَن يَ عِ بَسَن بْشِ كُي، هَن سَلَكَ. 12عٍ شِلِيٍ نَن يَ؛ يٌوٍلِ، مِشِ سِنفٍ، سَقَمِ، عَ قِرِن ندٍ، يَانَيِ، نُن سَقَتِ نَشٍيٍ نُ نَ بَسَن بْشِ مَ. 13عٍ شُنيَ سٌلٌقٍرٍ نَن يَ؛ مِكَيٍلِ، مٍسُلَمَ، سٍيبَ، يٌرَيِ، يَكَن، سِيَ، نُن عٍبٍرِ. 14عَبِشَيِلِ شَ دِيٍ نَن نَ كِ، شُرِ شَ دِ، يَرٌوَ شَ دِ، فَلَدِ شَ دِ، مِكَيٍلِ شَ دِ، يٍسِسَيِ شَ دِ، يَدٌ شَ دِ، بُسِ شَ دِ. 15عَبِدِيٍلِ شَ دِ عَشِ، فُنِ شَ مَمَدِ، عٍ نَشَ قِندِ عٍ شَبِلّيٍ شُنيِ رَ. 16عٍ سَبَتِشِ فَلَدِ، بَسَن، نَ رَبِلِنيِ، هَن سَرْن نَانِنيِيٍ رَ. 17يُدَيَ مَنفّ يٌتَمِ نُن عِسِرَيِلَ مَنفّ يٍرٌبٌوَ مِ نَشَ عٍ شِلِيٍ سّبّ.

18رُبٍن بْنسْي، فَدِ بْنسْي، نُن مَنَسِ بْنسْي سّيتِ كٍرٍن، عٍ شَ سْورِ شَسَبِ سِفَمَ هَن مِشِ وُلُ تٌنفٌ نَانِ نُن نَانِ، مِشِ كّمّ سٌلٌقٍرٍ تٌنفٌ سٍننِ. عٍ بِرِن قَتَ فٍرٍ سٌدٍ. مَكَنتَسٍ، سَنتِدّفّمَ، نُن شَلِ نُ نَ عٍ يِ رَ. 19عٍ نَشَ هَفَرِكَيٍ، يٍتُرِكَيٍ، نَقِسِكَيٍ، نُن نٌدَبٌكَيٍ فٍرٍ. 20عَلَ نَشَ شُن نَكٍلِ قِ عٍ مَ هَفَرِكَيٍ شُن مَ، بَرِ مَ عٍ نُ بَرَ عَلَ مَشَندِ فٍرٍ كُي. عَلَ نَشَ عٍ شَ دُبَ سُشُ بَرِ مَ عٍ لَشِ عَ رَ. 21عٍ نَشَ عٍ يَشُييٍ شَ شُرُ سٍيٍ بَ عٍ يِ؛ حْشْمّ وُلُ تٌنفٌ سُولِ، يّشّي نُن سِ وُلُ كّمّ قِرِن تٌنفٌ سُولِ، نُن سٌقَلٍ وُلُ قِرِن. عٍ نَشَ مِشِ وُلُ كّمّ قَن سُشُ. 22عٍ عٍ يَشُي فبٍفبٍ قَشَ نّ بَرِ مَ نَ فٍرٍ كٍلِشِ عَلَ يَتِ نَن مَ. عٍ نَشَ سَبَتِ نَا هَن عٍ سِفَ كٌنيِيَ كُي تّمُي نَشّ.

مَنَسِ بْنسْي سّيتِ كٍرٍن

23مَنَسِ بْنسْي سّيتِ كٍرٍن سَبَتِشِ بْشِ نَن مَ نَشَن قْلْشِ بَسَن هَن بَلِ شٍرِ مٌن، سَ دْشْ سٍنِرِ، نُن شٍرِ مٌن فٍيَ رَ. عٍ وُيَ. 24عٍ شَ دٍنبَيَ مَنفّيٍ نَن يَ؛ عٍقٍرٍ، يِسٍيِ، عٍلِيٍلِ، عَسِرِيّلِ، يٍرٍ مِ، هٌدَقِيَ، نُن يَشَدِيٍلِ. يِ دٍنبَيَ مَنفّيٍ سّنبّ فبٌ، نَاقُلِ فبٍفبٍ نَ عٍ يِ. 25كْنْ عٍ نَشَ عٍ بَبَيٍ مَرِفِ عَلَ يَنقَ، عٍ مّننِكَيٍ شَ كُيٍيٍ بَتُ، عَلَ نْ نَشٍيٍ رَ عَ سِنفٍ. 26نَ كُي عَلَ نَشَ عَ نِيَ، عَسِرِيَ مَنفّيٍ ثُلُ نُن تِفِلَتِ ثِلٍسٍرِ بْحّ شَ تٍ، عٍ قَ رُبٍن بْنسْي، فَدِ بْنسْي، نُن مَنَسِ بْنسْي تَفِ شَنِن شَلَ، شَبٌرٌ، نُن هَرَ، هَن فٌسَن شُرٍ عٍ نَ دّننَشّ هَن تٌ. 27لٍوِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ فٍرِ سٌن، كٍهَتِ، نُن مٍرَرِ. 28كٍهَتِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ عَمَرَ مَ، يِسٍهَرِ، شٍبِرٌن، نُن يُسِيّلِ. 29عَمَرَ مَ دِ شّمّ قِرِن نَن سْتْ، هَرُنَ نُن مُنسَ، عَ نُن دِ فِنّ كٍرٍن، مَرِيَمَ. هَرُنَ شَ دِيٍ نَن يَ؛ نَدَبٌ، عَبِهُ، عٍلٍيَسَرِ، نُن عِتَمَرِ. 30عٍلٍيَسَرِ نَشَ قِنٍشَسِ سْتْ. قِنٍشَسِ نَشَ عَبِسُوَ سْتْ. 31عَبِسُوَ نَشَ بُوكِ سْتْ. بُوكِ نَشَ عُسِ سْتْ. 32عُسِ نَشَ سّرَشَيَ سْتْ. سّرَشَيَ نَشَ مٍرَيٌتِ سْتْ. 33مٍرَيٌتِ نَشَ عَمَرَيَ سْتْ. عَمَرَيَ نَشَ عَشِتُبَ سْتْ. 34عَشِتُبَ نَشَ سَدْكِ سْتْ. سَدْكِ نَشَ عَشِمَاسِ سْتْ. 35عَشِمَاسِ نَشَ عَسَرَيَ سْتْ. عَسَرَيَ نَشَ يٌشَنَن سْتْ. 36يٌشَنَن نَشَ عَسَرَيَ سْتْ، نَشَن قِندِ سّرّشّدُبّ رَ عَلَ شَ هْرْ مْبَنشِ كُي سُلٍمَنِ نَشَن تِشِ دَرِ سَلَمُ. 37عَسَرَيَ نَشَ عَمَرَيَ سْتْ. عَمَرَيَ نَشَ عَشِتُبَ سْتْ. 38عَشِتُبَ نَشَ سَدْكِ سْتْ. سَدْكِ نَشَ سَلُمُ سْتْ. 39سَلُمُ نَشَ شِلِكِيَ سْتْ. شِلِكِيَ نَشَ عَسَرَيَ سْتْ. 40عَسَرَيَ نَشَ سٍرَيَ سْتْ. سٍرَيَ نَشَ يٍهٌسَدَكِ سْتْ. 41عَلَتَلَ تٌ يُدَيَ نُن دَرِ سَلَمُ شَنِن كٌنيِيَ كُي، نٍبُكَدَنسَرِ نَشَ يٍهٌسَدَكِ شَنِن عَ شُن مَ.