AKS

عَننَبِ عٍسَيِ 28

حَشَنكَتّ نَ سَمَرِ بّ

1حَشَنكَتّ نَ عٍقِرَ مِ تَا يّتّ عِفبٌي سِيسِلَيٍ بّ،

نَشَن تِشِ فُلُنبَ كٌورٍ رَ،

كْنْ عَ شَ تٌقَنيِ لُشِ نّ عَلْ سَنسِ قُفٍ لِسِشِ.

2سّنبّمَيٍ نَن قَقٍ يِ كِ مَرِفِ شِلِ رَ،

نَشَن لُشِ عَلْ تُرُننَادّ قٌيٍ شُنفبٍ،

عَلْ بَلَبَلَن تُنّ نَشَن سّنبّ سَمَرِ شُن نَفٌرٌ مَ.

3عٍقِرَ مِ تَا يّتّ عِفبٌي سِيسِلَيٍ بِرَ مَ نّ، عٍ مَبٌرٌن.

4نَ سَنسِ قُفٍ لِسِشِ نَشَن تِشِ فُلُنبَ كٌورٍ رَ،

عَ لُشِ نّ عَلْ شْرّ بٌفِ مْشِ نَشَن دٌنمَ كٍرٍنيِ رَ.

5نَ لْشْي، عَلَتَلَ سّنبّمَ لُمَ نّ عَلْ مَنفّ كَتَنيِ تٌقَنيِ عَ شَ حَمَ دْنشْييٍ بّ.

6عَ شَشِلِ تِنشِنشِ قِمَ نّ كِيتِسَيٍ مَ،

عَ سّنبّ قِ سْورِيٍ مَ نَشٍيٍ نَ فٍرٍ كُي.

7كْنْ وٌ شَ سّرّشّدُبّيٍ نُن نَمِحْنمّيٍ بَرَ لْي.

بٍيرٍ عٍ دَفَلَنمَ نّ،

عٍ دَشُ لَامَتُنيِ تٌ تّمُي،

عٍ مُ قَتَ قٍ تَفِ رَبَدٍ.

8عٍ تِشِ عٍ يّتّ شَ بْشُنيِ تَفِ،

عٍ بِرِن نْشْشِ عَ حَاشِ رَ.

9«عَلَ وَ مَ عٍ شَرَنقٍ؟

عَ قَهَامُي قِمَ عٍ مَ؟

عٍ لُشِ عَلْ دِيْرّ نَشٍيٍ دّ بَشِ عٍ نفَ شِحّ رَ.

10قٌ عَ شَ وْيّن عٍ بّ دِيْرّ دَاشِ.»

11عَلَتَلَ قَمَ عَ مَسٍندٍ يِ حَمَ بّ شْحّ سَابُي رَ،

12«مَلَبُدٍ نَن يِ كِ، وٌ شَ وٌ مَلَبُ.

يِرٍ رَشَرَشِ نَ عَ رَ.»

كْنْ عٍ مُ تِن عٍ تُلِ مَتِدٍ عَ رَ.

13نَ كُي عَلَتَلَ قَمَ نّ مَسٍنيِ تِدٍ عٍ بّ دِيْرّ دَاشِ،

عَلَكٌ عٍ شُن شَ رَكَنَ، يَشُييٍ شَ عٍ سُشُ، عٍ عٍ شَنِن.

14عَوَ، وٌ تَن مِشِ مَيٍلٍيٍ،

وٌ تَن نَشٍيٍ دَرِ سَلَمُ يَمَرِ مَ،

وٌ وٌ تُلِ مَتِ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ رَ.

15وٌ نَشّ، «مُشُ نُن سَيَ بَرَ سَاتَ،

مُشُ نُن فَبُرِ بَرَ لَنيِ شِرِ.

فبَلٌي يٌ مُ مُشُ لِمَ وٌن مَ كَنتَرِ كُي.»

كْنْ عٍ نَ عٍ نْشُنقٍ وُلٍ شَنبِ رَ.

16عَلَتَلَ عٍ يَابِمَ نّ،

«ﭑ بَرَ فّمّ هَفِفّ دْشْ سِيٌنِ،

فّمّ قَنيِ نَشَن مُ كَنَمَ.

لِمَنِيَ مُ بَمَ مِشِ يِ رَ نَشَن عَ تَشُمَ نَ فّمّ رَ.

17ﭑ بَرَ تِنشِنيِ تِ سّرِيّ رَ،

ﭑ بَرَ نْندِ سَ كِيتِ كِ رَ.

وٌ شَ وُلٍ نَشٍيٍ قِندِشِ وٌ شَ كَنتَرِ رَ،

بَنبَرَنيِ قَمَ نّ عٍ شَنِندٍ.

18وٌ شَ سَاتّ، وٌ نُن سَيَ رَ، عَ كَنَمَ نّ،

وٌ شَ لَنيِ، وٌ نُن فَبُرِ رَ، عَ قُلُنمَ نّ.

فبَلٌي نْمَ نّ وٌ رَ عَ قَنيِ رَ.

19قٍ شْرْشْي نَ وٌ لِ، عَ وٌ شُن نَكَنَمَ نّ،

فّيسّفّ يٌ فّيسّفّ، قّيحّن يٌ قّيحّن، كْي يٌ كْي.

وٌ نَ سٌ يِ قٍ كُي، وٌ عِقُمَ نّ فَاشُي رَ.»

20«وٌ شَ سَدٍ شُرُن، وٌ مُ نْمَ وٌ سَدٍ عَ مَ.

وٌ شَ شِنبٍلِ دُفِ شُرُن، عَ مُ وٌ كَنتَمَ شِنبٍلِ رَ.

21عَلَتَلَ كٍلِمَ نّ عَلْ عَ كٍلِ ثٍرَ سِمِ فٍيَ قَرِ كِ نَشّ،

عَ شْنْمَ نّ عَلْ عَ شْنْ فَبَيٌن فُلُنبَ كُي كِ نَشّ،

عَلَكٌ عَ شَ عَ شَ وَلِ مَكَابَشِ رَبَ.

22نَ كُي وٌ بَ مَيٍلٍ تِقٍ،

عَلَكٌ عَ نَشَ قَ فبِلٍن وٌ شِرِ رَ،

بَرِ مَ عَلَ بَرَ عَ شَ نَتّ مَسٍن ﭑ بّ بْشِ كَنَقٍ رَ.»

23«وٌ وٌ تُلِ مَتِ ﭑ شُي رَ،

وٌ وٌ تُلِ مَتِ ﭑ مَ مَسٍنيِ رَ.

24شّ سَ شّ بُشَمَ تّمُي بِرِن؟

عَ بّندّ رَ مَشَمَ لْشْي بِرِن؟

25عَ نَ فّ بْشِ بُشَدٍ، عَ مُ سَنسِ فَرَنسَنمَ؟

عَ مُ سَنسِ شْرِ بِرِن وٌلِمَ عَ كِ مَ؟

26عَ مَرِفِ عَلَ عَ شَرَن عَ سِ كِ رَ.

27سَنسِ مْولِ ندٍ مُ بْنبْمَ وُرٍ رَ،

عَ بْنبْمَ وُرِ نَن نَ.

28سَنسِ مْولِ فبّتّ نْمَ بْنبْدٍ وُرٍ رَ،

كْنْ عَ مُ رَدَنفِمَ عَ عِ.

29نَ وَلِ كِ بِرِن قَتَنشِ عَلَتَلَ سّنبّمَ نَن مَ.

عَ شَ وَلِيٍ مَكَابَ، عَ شَ قٍ قَنيِيٍ فبٌ.»