AKS

عَننَبِ عٍسَيِ 49

عَلَتَلَ شَ كٌنيِ

1سِ يٍنسٍنشِيٍ، وٌ شَ وٌ تُلِ مَتِ ﭑ نَ.

يِرٍ مَكُيٍيٍ، وٌ شَ وٌ حْشْ سَ ﭑ وْيّن شُي شْن مَ.

عَلَتَلَ ﭑ شِلِ نّ كَبِ ﭑ نفَ تّفّ،

عَ نَشَ ﭑ شِلِ قَلَ بٍينُن ﭑ شَ مِنِ قٌيٍ رَ.

2عَ نَشَ ﭑ دّ لُ عَلْ سَنتِدّفّمَ شّحّنشِ عَ بّلّشّ،

عَ نَشَ ﭑ قِندِ شَلِ حْي رَ مٍلُشِ رَ،

عَ نَشَ ﭑ سَ عَ شَ شَلِ فبْنقْي كُي.

3عَ نَشَ عَ قَلَ ﭑ بّ، «عِسِرَيِلَ، ﭑ مَ كٌنيِ نَن عِ رَ،

ﭑ نَ ﭑ مَ نْرّ مَسٍنمَ نَشَن سَابُي رَ.»

4كْنْ ﭑ نَشَ عَ يَابِ، «ﭑ مَ وَلِ مُ سْونّيَشِ،

ﭑ بَرَ كَتَ، كْنْ قُقَقُ نَ عَ رَ.

ﭑ مَ وَلِ سَرٍ نَ ﭑ مَرِفِ عَلَتَلَ نَن يِ.»

5نَ كُي عَلَتَلَ نَشَ مَسٍنيِ ندٍ تِ،

نَشَن ﭑ دَا ﭑ نفَ تّفّ عِ، ﭑ شَ قِندِ عَ شَ كٌنيِ رَ،

عَلَكٌ ﭑ شَ يَشُبَ بْنسْي رَفبِلٍن عَ مَ،

عِسِرَيِلَ حَمَ مَن شَ مَلَن عَ قّ مَ.

عَلَتَلَ بَرَ بِنيّ شُنفبٍ قِ ﭑ مَ،

عَ تَن نَشَن قِندِشِ ﭑ سّنبّ رَ.

6عَ نَشّ، «يَشُبَ بْنسْي عِسِرَيِلَ رَفبِلٍنقٍ ﭑ مَ،

وَلِ نَ عَ رَ نَشَن شُرُن عِ بّ ﭑ مَ كٌنيِ.

ﭑ مَن عِ قِندِ مَ نّ نَءِيَلَنيِ رَ سِ فبّتّيٍ بّ،

عَلَكٌ ﭑ مَ كِسِ شَ مَسٍن دُنِحَ يِرٍ بِرِن.»

7عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ،

عَلَتَلَ نَشَن قِندِشِ عِسِرَيِلَ شُنسَرَ مَ رَ، عِسِرَيِلَ شَ سّنِيّنتْي،

وٌن بْنسْي نَشَن شْنشِ،

نَشَن وَلِشِ مَنفّيٍ بّ،

«مَنفّيٍ نَ وٌ تٌ، عٍ تِمَ نّ،

كُنتِفِيٍ نَ وٌ تٌ، عٍ عٍ شِنبِ سِنمَ نّ وٌ بُن مَ،

بَرِ مَ دُفُتّفّ عَلَتَلَ نَشَن عِسِرَيِلَ شَ سّنِيّنتْي رَ،

نَ نَن وٌ سُفَندِشِ.»

8عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ،

«ﭑ وٌ يَابِمَ يَابِ تّمُي نّ،

ﭑ وٌ رَكِسِمَ كِسِ لْشْي نّ.

ﭑ وٌ مَكَنتَمَ نّ،

ﭑ وٌ تِمَ نّ عَلْ حَمَ ﭑ سَاتّ تٌنفٌ نَشَن بّ،

عَلَكٌ وٌ شَ بْشِ شَ قَن، نَشَن كَنَشِ عَ شَ يَءِلَن.

9فٍيلِمَنِيٍ مِنِمَ نّ،

مِشِ نَشٍيٍ نَ دِ مِ شْورَ، نٍيٍ شْرّيَ سْتْمَ نّ.

10عٍ لُمَ نّ عَلْ شُرُ سٍيٍ نَشٍيٍ عٍ دّ مَدٌنمَ قِيلِيٍ مَ،

كَامّ نُن يٍ شْلِ مُ عٍ سُشُمَ،

كُيٍقُرٍ نُن سٌفٍ شْنّ مُ عٍ تْورْ مَ.

عٍ رَهِننّمَ نَن لُمَ عٍ رَحّرّ رَ،

عَ عٍ شُن تِ دُلٌن يِرٍ رَ.

11تٍنتٍنيِ رَفٌرٌ مَ نّ، يِلِ رَقٍ،

عَلَكٌ عٍ شَ كِرَ شَ قَن.

12عٍ قَمَ نّ كٍلِقٍ يِرٍ مَكُيٍ،

كٍلِقٍ كْولَ نُن سٌفٍفٌرٌدٍ مَ،

كٍلِقٍ عَسُوَن بْشِ مَ.»

13«نَشٍيٍ نَ كٌورٍ مَ، عٍ شَ عٍ سّيوّ شُي عِتٍ،

نَشٍيٍ نَ بْشِ مَ، عٍ شَ حّلّشِن،

نَشٍيٍ نَ فٍيَيٍ قَرِ، عٍ شَ بّيتِ بَ،

بَرِ مَ عَلَتَلَ عَ شَ حَمَ مَدُندُ مَ نّ،

عَ كِنِكِنِ تْورْ مِشِيٍ مَ.»

14كْنْ سِيٌنكَيٍ نُ عَ قَلَمَ نّ،

«عَلَتَلَ بَرَ مُشُ رَبٌلٌ،

مُشُ مَرِفِ بَرَ نّيمُ مُشُ مَ.»

15«دِنفّ نْمَ نّيمُدٍ عَ شَ دِيْرّ مَ؟

عَ مُ كِنِكِنِمَ شّ عَ شَ دِ مَ؟

هَلِ عَ تَن نّيمُ،

ﭑ تَن مُ نّيمُمَ وٌ مَ.

16وٌ شِلِيٍ كٌرِنشِ ﭑ بّلّشّ كُي،

ﭑ يَيٍ تِشِ نّ عِ شَ بَنشِ رَ تّمُي بِرِن.

17وٌ شَ دِيٍ نَ فبِلٍنقٍ وٌ شْنيِ.

نَشٍيٍ وٌ تْورْشِ، نٍيٍ نَ كٍلِقٍ وٌ شُن مَ.

18وٌ وٌ يَ عِتٍ. وٌ شَ دِيٍ بَرَ عٍ مَلَن، عٍ نَ قَقٍ.

ﭑ تَن عَلَتَلَ بَرَ ﭑ كَلِ ﭑ يّتّ رَ،

وٌ شَ مِشِيٍ قَمَ نّ لُدٍ وٌ سّيتِ مَ،

عَلْ دُفِ تٌقَنيِيٍ لُمَ فِنّ مَ كِ نَشّ عَ شَ قُتِ شِرِ لْشْي.»

19«هَلِ وٌ يَشُييٍ تٌ وٌ شْنيِ كَنَشِ، عٍ وٌ شَ حَمَ رَيٍنسٍن يّ،

يَكْسِ وٌ قَمَ نّ وُيَدٍ هَن وٌ فبٌ وٌ شَ بْشِ بّ.

مِشِ نَشٍيٍ كَسَرّ تِشِ وٌ شْنيِ، عٍ بَرَ سِفَ.

20وٌ شَ دِ نَشٍيٍ بَرِشِ يِ تْورْ وَشَتِ،

عٍ قَمَ نّ عَ قَلَدٍ، ‹بٍ شُرُن وٌن بّ.

وٌن شَ يِرٍ نّينّ تِ وٌن لُمَ دّننَشّ.›

21نَ تّمُي وٌ قَمَ نّ عَ قَلَدٍ،

‹ندٍ يِ دِيٍ بَرِشِ ﭑ بّ؟

مِشِ رَبّحِنشِ نَن نُ نَ ﭑ نَ.

عَلَ نُ بَرَ ﭑ نَبٌلٌ، عَ مّي ﭑ نَ.

ندٍ يِ دِيٍ رَ مْشِ؟

ﭑ كٍرٍن ثٍتِ نَن نُ عَ رَ.

يِ دِيٍ كٍلِشِ مِندٍن؟›»

22وٌن مَرِفِ عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ،

«ﭑ نَن ﭑ بّلّشّ عِتٍمَ نّ حَمَنّيٍ بّ،

ﭑ تْنشُمَ مَسٍن عٍ بّ،

عَلَكٌ عٍ شَ قَ وٌ شَ دِ شّمّيٍ رَ عٍ بّلّشّ،

عٍ شَ قَ وٌ شَ دِ فِنّيٍ رَ عٍ تُنكِ مَ.

23مَنفّيٍ مّينِمَ نّ وٌ شَ دِيٍ مَ،

مَنفّ فِنّيٍ عٍ رَ مْ.

نَ مِشِ شُنفبٍيٍ عٍ شِنبِ سِنمَ نّ وٌ بُن مَ،

عٍ وٌ سَنيِيٍ مَسُنبُمَ نّ.

نَ كُي وٌ قَمَ نّ عَ كٌلٌندٍ عَ عَلَتَلَ نَ ﭑ تَن نَن نَ.

مِشِ نَشٍيٍ عٍ شَشِلِ تِمَ ﭑ نَ، نَ كَنيِ مُ يَافِمَ.»

24سْورِ شَ سٍ تٌنفٌشِ نْمَ رَ سُشُدٍ عَ يِ رَ؟

سّنبّمَ شَ مِشِ سُشُشِ نْمَ بَدٍ عَ يِ رَ؟

25عَلَتَلَ وٌ يَابِمَ يِ كِ نّ؛

«عِيٌ، ﭑ سْورِ شَ سٍ تٌنفٌشِ رَ سُشُمَ نّ عَ يِ رَ،

ﭑ سّنبّمَ شَ مِشِ سُشُشِ بَمَ نّ عَ يِ رَ.

ﭑ وٌ فٍرٍقَيٍ فٍرٍ مَ نّ، ﭑ وٌ شَ دِيٍ رَكِسِ.

26نَشٍيٍ وٌ حَشَنكَتَمَ، عٍ قَمَ نّ عٍ يّتّ سُبٍ دٌندٍ،

عٍ سِيسِمَ نّ عٍ يّتّ وُلِ رَ.

نَ كُي عِبُنَدَ مَ بِرِن عَ كٌلٌنمَ نّ،

عَ ﭑ تَن نَن عَلَتَلَ رَ، وٌ رَكِسِمَ، وٌ شُنسَرَ مَ، يَشُبَ شَ سّنبّمَ.»