PITJ

Genesis 36

Iitjuku Walytjapiti

1Ka nyangatja Iitjuku walytjapiti palulanguṟu ma-tjuṯaringkunytja maḻatja maḻatja. (Ka Iitjunya panya ini kutjupa Iitamanya.) 2-3Panya Iitjulu aḻṯingu minyma ngura Kainannga nguraṟa maṉkurpa ini nyanganpa – Atanya, Awulipamanya, munu kutjupa Patjimanya. Ka minyma panya Atanya wati Iitakunuku uṉṯalpa ini Ilanku. Ka minyma Awulipamanya wati ini Anaku uṉṯalpa, panya Ananya wati Ipalakunuku katja ini Tjiipiyanku. Ka minyma panya Patjimanya wati panya Itjumailku uṉṯalpa, munu wati ini Nipaiyatjiku maḻanypa.

4-5Ka ngura nyara Kainanta nyinaralpi Iitjunya tjitji tjuṯatjararingu. Panya minyma Atalu katja ini Ilipatjanya kanyinu, ka Patjimalu katja ini Ruwilnga kanyinu, ka Awulipamalu kanyinu katja maṉkurpa ini nyanganpa – Tjitjunya, Tjalamanya, Kuṟanya tjananya.

6Ka palulanguṟu Iitjulu palumpa kuri maṉkurpa, katja uṉṯalpa tjuṯa, kuka tjuṯa kuḻukuḻu katingu ngura kutjupakutu parari palumpa maḻanypa Jacobanya wantikatira. Panya palumpa kutjupa kutjupa uwankara Kainanta mantjintjatjanungku paluṟu katingu, wati minyma waṟkaripai tjuṯa kuḻukuḻu. 7Panya Jacobanya pula manta nyara palula kuka tjuṯatjara tjungu nyinanytjaku manta lipi nguwanpa ngaṟanytja wiya. Palulanguṟu Iitjunya anu ngura kutjupakutu.

8Munu ankula ngura puḻitjarangka ngura tjunkula nyinangi ini Tjiiṟala munu nyara palula rawa nyinangi. 9Ka Iitjuku katja tjuṯanguṟu palumpa walytja ma-tjuṯaringu maḻatja maḻatja. Kaya palunya tjananya ini wangkapai “Iitamakunu tjuṯa”, panya Iitjunya ini kutjupa Iitamanya. 10-13Palumpa panya kuri ngaṉmanyitjangku Atalu kanyinu katja kutju ini panya Ilipatjanya, ka paluṟu katja maṉkur-kutjara utinu ini nyanganpa – Timannga, Uumanya, Tjipunya, Katamanya, Kinatjanya tjananya. Munu Ilipatjalu piṟuku utinu kuri kutjupangka ini Timinala katja kutjupa ini Amalikanya.

Ka Iitjuku kuri maḻatjangku Patjimatjalu katja kutju kanyinu ini panya Ruwilnga. Ka wati nyanga paluṟu utinu katja kutjara kutjara ini nyanganpa – Naatjanya, Tjiṟanya, Tjaamanya, Mitjanya tjananya. 14Ka Iitjuku kuri kutjupangku panya nguṟuritjangku ini Awulipamalu katja maṉkurpa kanyinu ini panya Tjitjunya, Tjalamanya, Kuṟanya tjananya.

15-16Kaya nyanga palula tjanalanguṟu Iitjuku walytja tjuṯa mulararingu maḻatja maḻatja. Panya Iitjuku katja ngaṉmanyitjanguṟu Ilipatjalanguṟu palumpa walytja ma-tjuṯaringu, panya katja tjuṯanguṟu ini nyanga tjanalanguṟu Timanta, Uumala, Tjipula, Kinatjala, Katamala, Amalikala tjanalanguṟu. Nyanga paluṟu tjanaya panya Iitjuku pulampa Ataku pakaḻi tjuṯa.

17Ka Iitjuku katja Ruwiltanguṟu palumpa walytja ma-tjuṯaringu maḻatja maḻatja palumpa, panya katja tjuṯanguṟu panya ini nyanga tjanalanguṟu Naatjala, Tjiṟala, Tjaamala, Mitjala tjanalanguṟu. Nyanga paluṟu tjanaya panya Iitjuku pulampa minyma Patjimatjaku pakaḻi tjuṯa.

18Ka Iitjuku kuri Awulipamalanguṟu palumpa walytja ma-tjuṯaringu, panya palumpa katja tjuṯanguṟu ini nyanga tjanalanguṟu Tjitjula, Tjalamala, Kuṟala tjanalanguṟu. 19Uwa, nyanga paluṟu tjana uwankara Iitjuku walytja tjuṯa maḻatja maḻatja panya Iitamakunu tjuṯa, panya Iitjunya ini kutjupa Iitamanya.

Wati Tjiiṟaku Walytjapiti

20-21Ka ngura nyara Iitamala aṉangu kutjupa tjuṯa ngaṉmanypa nyinangi ngura walytjangka Iitjunya tjana pitjanytja kuwaripangka. Paluṟu tjanaya wati ini Aṟiku katjaku walytja tjuṯa ini Tjiiṟaku. Panya Tjiiṟalu katja nyanga tjananya utinu Latannga, Tjupalnga, Tjiipiyannga, Ananya, Titjunnga, Itjanya, Titjannga tjananya, kaya nyanga palula tjanalanguṟu Tjiiṟaku walytja ma-tjuṯaringu maḻatja maḻatja.

22Ka Tjiiṟaku katjangku Latantu utinu katja kutjara ini Aṟinya pulanya Iimannga. Ka nyanga palula pulalanguṟu palumpa walytja ma-tjuṯaringu maḻatja maḻatja. (Ka Latantu pininu kungka ini Timinanya.)

23Ka katja panya Tjupaltu utinu katja ini nyanga tjananya Alapannga, Manatjanya, Ipalnga, Tjipawunya, Awunamanya tjananya. Ka nyanga palula tjanalanguṟu palumpa walytja ma-tjuṯaringu maḻatja maḻatja.

24Ka katja panya Tjiipiyantu katja kutjara utinu ini Aiyanya pulanya Ananya. (Wati nyanga paluṟu Analu kunyu ilytjingka kanyiningi palumpa mamaku tangkiyi tjuṯa munu kunyu nyara palula mina wala nyangu mina waṟutjara.) 25Ka palulanguṟu wati nyanga Analu tjitji kutjara utinu katja ini Titjunnga munu uṉṯalpa ini Awulipamanya. 26Ka wati panya Titjuntu katja kutjara kutjara utinu ini Imatannga, Itjapannga, Iitjaṟannga, Tjiṟannga tjananya. Ka nyanga palula tjanalanguṟu palumpa walytja ma-tjuṯaringu maḻatja maḻatja.

27Ka Tjiiṟaku katjangku Itjalu katja maṉkurpa utinu ini Pilannga, Tjaapannga, Akannga tjananya. Ka nyanga palula tjanalanguṟu palumpa walytja ma-tjuṯaringu maḻatja maḻatja.

28Ka Tjiiṟaku katja kutjupangku Titjantu katja kutjara utinu ini Utjunya pulanya Aṟannga. Ka nyanga palula pulalanguṟu palumpa walytja ma-tjuṯaringu maḻatja maḻatja.

29-30Ka nyanga paluṟu tjana uwankara wati panya Aṟiku walytja tjuṯa nyinangi maḻatja maḻatja, panya paluṟu tjana tjuṯaringu palumpa pakaḻi tjuṯanguṟu ini nyangannguṟu panya Latanta, Tjupalta, Tjiipiyanta, Anala, Titjanta, Itjala, Titjanta tjanalanguṟu. Munuya paluṟu tjana uwankara nyinangi ngura nyara Iitamala.

Ngura Iitamanya Nguraṟa Tjuṯaku Mayatja Puḻka Tjuṯa Nyinanytja

31Ka ngura panya Israelta mayatja puḻka nyinanytja kuwaripangka ngura Iitamala mayatja tjuṯa nyinangi wanapari wanapari, munuya palunya nguraṟa tjuṯa mayatjarira kanyiningi.

32Ngaṉmanypa wati ini Pilanya mayatja puḻka nyinangi. Paluṟu panya wati ini Piyaku katja wati ngura Tinapanya nguraṟa. 33Ka wati nyanga Pilanya ilunyangka maḻangka mayatja kutjupa nyinangi palumpa aṟangka wati ini Tjupapanya panya wati Tjiṟaku katja. (Tjiṟanya panya wati ngura Patjuṟanya nguraṟa.) 34Ka palulanguṟu Tjupapanya ilunyangka mayatja kutjupa maḻangka nyinangi palumpa aṟangka wati ini Uutjamanya ngura Timannga nguraṟa. 35Ka Uutjamanya ilunyangka wati Pitataku katja ini Aatatanya mayatja nyinangi Uutjamaku aṟangka. Wati nyanga Aatatalu warmaḻa tjuṯatjarangku wati ini Mitiyannga tjananya pungkula wiyaṉu ngura manta ini Mawapala. (Aatatanya panya ngura tawunu ini Apitjinya nguraṟa.) 36Ka Aatatanya ilunyangka palumpa aṟangka wati ngura Matjiṟikanya nguraṟa mayatja nyinangi ini Tjamalanya. 37Ka palulanguṟu Tjamalanya ilunyangka wati ngura Rayupatjanya nguraṟa palu puṟunypaṯu mayatja nyinangi ini Tjaulnga. 38Ka Tjaulnga ilunyangka palumpa aṟangka wati Akapuwaku katja mayatja nyinangi ini Paalanannga. 39Ka mayatja nyanga paluṟu ilunyangka wati kutjupa ini Aatatanya palumpa aṟangka palu puṟunypaṯu mayatja nyinangi. Paluṟu ngura tawunu ini Paulanya nguraṟa, ka palumpa kuri wati ini Mataṟitaku uṉṯalpa ini Miitapilanya, panya wati ini Mitjapaku puḻiri.

40-43Uwa, ngura Iitamaku mayatja tjuṯa nyinangi wati panya Iitjuku walytja tjuṯa maḻatja maḻatja. Mayatja paluṟu tjana ngura walytjangka walytjangka nyinangi manta Iitamala lipiwanu, kaya palula tjanalanguṟu tjanampa walytja ma-tjuṯaringu walytjaṟara walytjaṟara, munuya nyinangi ngura walytjangka walytjangka. Wati mayatja paluṟu tjana ini nyanganpa – Timinanya, Alapanya, Tjitjitjanya, Awulipamanya, Ilanya, Pinannga, Kinatjanya, Timannga, Mipatjarnga, Makatilnga, Iṟamanya, tjana. Wati nyanga paluṟu tjana panya manta nyara Iitamala mayatja tjuṯa nyinangi ngura walytjangka walytjangka, kaya palula tjanalanguṟu Iitjuku walytja ma-tjuṯaringkula nyinangi maḻatja maḻatja.