PITJ

Exodus 38

1-31Ka chapter 38-ngka verse 1-nguṟu 31-kutu tjukurpa nyangatja ngaṟanyi, panya ayana kutjupa kutjupa tjuṯanguṟuya palyaningi Tiinta Miḻmiḻpa munu tiinta unngu nyinanytja tjuṯa kuḻu. Wati Pitjaliltu tjana ayana nyanga palula tjanalanguṟu palyaningi gold-nguṟu, tjiilpanguṟu, munu puṟantjinguṟu. Panya Israelkunu tjuṯangku katira ungu Mosenya ayana nyanga palunya tjananya puḻka mulapa Tiinta Miḻmiḻpa palyantjaku.