PITJ

Esther-ku 2

1-23Munu paluṟu wati waṟka tjuṯa wituṉu kungkawaṟa tjuṯa uṯuḻuṟa palulakutu katinytjaku tjanalanguṟu kungkawaṟa kutju palumpa ngurkantankunytjikitjangku.

Ka Esther-nya kungkawaṟa nyara palula tjanala tjungu pitjangu. Ka Esther-ku kuṯangku wati ini Mutukailu palula ngaṉmanytju wangkangu, “Kulila, nyuntu panyan Jew mununku palula tjanala utintja wiyangku wantima.” Ka paluṟu mulapa kutitjuṟa wantingi utintja wiyangku.

Ka mayatjaku panya waṟkaripai tjuṯangku kungkawaṟa palunya tjananya rawangku kanyiningi waḻi kutjupangka mayatjaku ngurangka itingka, munu tjiṉṯu kutjupa tjiṉṯu kutjupa tjananya rawangku miṟi wiṟuningi. Ka yiya kutju wiyaringkunyangka wati panya mayatjangku wangkangu palulakutu katinytjaku kungkawaṟa panya tjuṯa yunpa nyakula kungkawaṟa kutju palumpa ngurkantankunytjikitjangku. Munu wati paluṟu tjananya uwankara kutju-kutju nyangangi munu Esther-nya nyakula ngurkantanu, panya paluṟu wiṟu mulapa ngaṟanyangka.