PITJ

Genesis 10

Noah-kunu Tjuṯa

1Ka nyangatja uṟu puḻkangka maḻangka Noah-ku walytjapiti ma-tjuṯaringkunytja palumpa katja maṉkurnguṟu maḻatja maḻatja. Panya Tjimanya, Aamanya, Tjaipitjinya tjana katja tjuṯatjararingu, kaya palula tjanalanguṟu aṉangu ma-tjuṯaringu maḻatja maḻatja.

Wati Tjaipitjilanguṟu Aṉangu Ma-tjuṯaringkunytja

2Ka wati panya Tjaipitjilu katja nyanga tjananya utinu Noah-ku pakaḻi tjuṯa ini nyanganpa – Kaumanya, Maikakanya, Matainya, Tjapannga, Tupulnga, Mitjikanya, Tiṟatjanya tjananya. Ka nyanga palula tjanalanguṟu aṉangu ma-tjuṯaringu. 3Ka Tjaipitjiku katjangku ini Kaumalu katja maṉkurpa utinu ini nyanganpa – Atjikinatjanya, Ripatjanya, Taukamanya tjananya maṉkurpa. 4Ka Tjaipitjiku katjangku ini Tjapantu katja nyanga tjananya utinu ini nyanganpa – Ilaitjanya, Tatjitjanya, Kitimanya, Rautanimanya tjananya. 5Ka nyanga palula tjanalanguṟu aṉangu ma-tjuṯaringu, aṉangu panya Tjaipitjikunu tjuṯa. Munuya uṟungka itingka uṟu tjartjarpa nyinara waṉaningi, munuya manta tjukutjukungka kuḻu nyinangi uṟungka nguṟurpa. Paluṟu tjana ngura kutjupa kutjupangka nyinangi mauṉṯalpa mauṉṯalpa munuya wangka walytja walytja wangkangi.

Wati Aamalanguṟu Aṉangu Ma-tjuṯaringkunytja

6Ka wati panya Aamalu katja nyanga tjananya utinu Noah-ku pakaḻi tjuṯa ini nyanganpa – Kuutjanya, Itjipitanya, Lipiyanya, Kainannga tjananya. 7Ka Aamaku katja kuranyitjangku Kuutjalu katja ini nyanga tjananya utinu Tjipanya, Apilanya, Tjapatanya, Raamanya, Tjapitikanya tjananya. Ka Raamalu katja kutjara utinu Tjiipanya pulanya Titannga.

8Ka Kuutjaku pakaḻi kutjupa nyinangi wati ini Nimaṟatanya. Wati nyanga paluṟu kunyu nganyiri puḻka mulapa nyinangi kuwaripatjara. 9Panya Mayatja Godalu palunya witulyanu kukaputju puḻka mulapa nyinanytjaku, kaya nyara palulanguṟu aṉangu tjuṯangku tjakangku wati kukaputju nyakula wangkapai nyanga alatji, “Nyuntu wati panya Nimaṟatanya puṟunypa kukaputju puḻkanya, panya Godalu nyuntunya Nimaṟatanya puṟunypa witulyananyi.” 10Ka Nimaṟatanya panya ngaṉmanypa mayatja puḻka nyinangi ngura nyanga maṉkurku ini Papilanku, Iṟikaku, Akataku tjanampa. Ngura nyanga maṉkurpa manta nyara ini Papilaniyala ngaṟangi. 11-12Munu manta nyara palulanguṟu Nimaṟatalu manta kutjupakutu ankula tawunu puḻka tjuṯa palyaṉu manta ini Atjiṟiyala. Paluṟu tawunu panya puḻka tjuṯa ini nyanganpa palyaṉu Ninipanya, Rayupatja Iirnga, Kaalanya tjananya, munu tawunu kutjupa ini Ritjinnga kuḻu palyaṉu ngura Ninipala pulala Kaalala nguṟurpa. Ka ngura Kaalanya panya tawunu puḻka mulapa ngaṟangi.

13-14Ka wati panya Aamaku katja kutjupangku ini Itjipitalu katja nyanga tjananya utinu Luutanya, Anamanya, Layapanya, Napatunya, Patjaṟutjanya, Katjulunya, Kapatunya tjananya. (Ka wati panya Kapatulanguṟu aṉangu ma-tjuṯaringangi ngura panya ini Pilitjiyala, kaya tjananya wangkangi ini nyanga alatji “Pilitjiyanya nguraṟa tjuṯa”.)

15-19Ka Aamaku katja Kainantu katja ngaṉmanyitja utinu ini Tjitannga, munu palulanguṟu katja kutjupa tjuṯa utinu ini nyanganpa – Iitanya, Tjaipunya, Aimurnga, Kirkatjanya, Ipanya, Aakanya, Tjinnga, Apatnga, Tjimarnga, Amatjanya tjananya. Nyanga paluṟu tjana uwankara Kainankunu tjuṯa munuya paluṟu tjana ma-tjuṯaringangi maḻatja maḻatja, munuya walytjaṟara walytjaṟara ankula ngura tjuṯangka nyinangi. Ka manta tjanampa alatji ngaringi Kainankunu tjuṯaku, alinytjaranguṟu ngura ini Tjaitantanguṟu ngalya-ngaringu uḻpaṟiralku ngura ini Kiṟartakutu ngura ini Kaatjala itingka, munu wiluṟaranguṟu uṟu panya puḻkanguṟu wati-ngaringu kakaraṟalku ngura ini nyanga tjanalakutu Tjatamalakutu, Kumaralakutu, Atamalakutu, Tjipuwimalakutu palula tjanalakutu tjanampa manta wati-ngaringu manta kutjuṯu tjanampa. Ka ngura Tjipuwimanya panya ngura ini Latjala itingka. 20Alatjiṯuya walytjaṟara walytjaṟara nyinangi Aamakunu tjuṯa, munuyanku ngura kutjupa kutjupangka nyinara wangka walytja walytja wangkangi.

Wati Tjimalanguṟu Aṉangu Ma-tjuṯaringkunytja

21-25Ka Tjaipitjiku pulampa Aamaku kuṯa Tjimalu palu puṟunypaṯu katja tjuṯa utinu Noah-ku panya pakaḻi tjuṯa ini nyanganpa – Ilamanya, Atjurnga, Apakatanya, Luutanya, Aṟamanya tjana. Kaya nyanga palula tjanalanguṟu aṉangu ma-tjuṯaringangi munuya walytjaṟara walytjaṟara nyinangi. Ka Aṟamalu katja kutjara kutjara utinu Tjimaku pakaḻi tjuṯa ini nyanga tjananya Utjanya, Uulanya, Kitjunya, Mitjikanya tjananya. Kaya wati nyanga palula tjanalanguṟu aṉangu piṟuku ma-tjuṯaringangi munuya walytjaṟara walytjaṟara nyinangi ngura tjuṯangka. Ka Tjimaku katja kutjupangku ini Apakatalu katja nyangatja utinu ini Tjilanya, ka ngula Tjilalu katja utinu ini Iipunya. Ka Iipulu katja kutjara utinu kutju ini Pilikinya, kutjupa ini Tjakitannga. Ka ini panya “Piliki” wangkanyi “tjarantja” tjanampa wangkangku panya wati Pilikinya nyinanytja-aṟa Godalu aṉangu tjuṯa tjara-tjaraṉu munu wililytjingaṟa iyaṉu ngura tjuṯakutu manta winkikutu. Uwa, Noah-ku katja Tjimanya wati Iipukunu tjuṯaku kutju-tjamu, panya wati Iipulanguṟu aṉangu tjuṯaringu maḻatja maḻatja.

26-29Ka Iipuku katja kutjupangku wati panya Tjakitantu katja tjuṯa utinu ini nyanganpa – Alamutatanya, Tjilipanya, Atjamapitjinya, Tjiṟanya, Atuṟamanya, Utjalnga, Tikilanya, Upalnga, Apimailnga, Tjipanya, Upirnga, Apilanya, Tjaupapanya tjana, tjuṯa mulapa. 30Kaya nyanga paluṟu tjana ngura tjuṯangka nyinangi, panya ngura ini Mitjalanguṟuya ma-nyinara waṉaningi kakaraṟalku ngura ini Tjipartakutu ngura puḻitjarangka. 31Uwa, alatjiṯuya Tjimakunu tjuṯa walytjaṟara walytjaṟara nyinangi, munuyanku ngura kutjupa kutjupangka nyinara wangka walytja walytja wangkangi.

32Aṉangu nyanga paluṟu tjanaya Noah-ku katja maṉkurnguṟu ma-tjuṯaringu uṟu panya puḻkangka maḻangka, munuya aṉangu winki mulararira manta winkikutu lipiringu maḻatja maḻatja, munuya lipiwanu alatjiṯu nyinangi ngura kutjupa kutjupa tjuṯangka manta winkingka.