DNT

Romah 5

Pamhnam üng ng’yäpnak

1Atuha, jumnaka phäh Pamhnam am ngsungpyunnak mi yahki, Bawi Jesuh Khritaw üngkhyüh Pamhnam am dim’yenak mi taki. 2Atuha mi xünnaka jumnak üng Pamhnama bäkhäknak mi ksing khaia jah law püiki. Pamhnama hlüngtainak yümei lü äpeinak am mi awhcahki. 3Acunüng, acun däka am kyase, mi khuikhanak üng je u lü mi ve vai u, khuikhanak naw khameinak khawh lawpüiki, 4khameinak khawh naw Pamhnama ksingnak lawpüi lü Pamhnama ksingnak naw äpeinak ve lawsaki; 5acunüng, mi veia a jah peta Ngmüimkhya Ngcim naw, Pamhnama mhläkphyanak cun, mi mlungkyawng k'uma a büih law pänga phäha, äpeinak naw am jah helatsak khai. 6Jah kpüi khai am a ve üng pi Pamhnama xüa kcün üng Khritaw cun mkhyeki khyange phäha thi lawki. 7Khyang ngsungpyunkia phäha thih vai khak khai, khyang kdawa phäha ta a thih vai lingki ve taw khai. 8Mkhyekatnak am mi ve k'um üng, Khritaw mi phäha a thihnak am, Pamhnam naw ihlawka a jah mhläkphyanak cun mdanki. 9Acunakyase, tuhkbäih cun, a thisena phäha ngsungpyunnak mi yah lü, acuna Bawipaa phäha, Pamhnama mlungsonak üngka naw ihlawka küikyannak mi yah khai ni. 10Pamhnama yea mi kya k'um üng pi, a Cakpaa a thihnaka phäh Pamhnama püia mi kya law beki. Tuhbäih ta Pamhnama püia mi kyakia kyase Khritawa xünnak am ihlawka küikyannak mi yah khai. 11Acun däka am kyase, tuhkbäih mi Bawipa Jesuh khritaw üng Pamhnam püiea jah pyangkia kyase mi jekyaiki.

Adam ja Khritaw

12Acunüng, khyang mata phäha khawmdeka khana mkhyekatnak pha law lü, mkhyekatnaka phäh thihnak a pha lawa mäiha, khyang naküt cun mkhyekatnaka phäha thihnaka phakie, isetiakyaküng khyang avan ami mkhyekata phäh ni. 13Thum am a ve ham üng khawmdek khana mkhyekatnak ve pängki. Cunsepi Thum am a ve üng mkhyekatnake am ve u. 14Cunsepi, Adam üng tün lü Mosia ve law cäpa, Adam naw Pamhnama mtheh am ngja lü a mkhyekata mäiha mkhyekatnak am pawhkiea khana pi thihnak ve lawki. Adam cun ve law khai üng mtängnaka kyaki. 15Cunsepi, bäkhäknak ja mkhyekatnak am täng. Isetiakyaküng, Pamhnama bäkhäknak cun Adama mkhyekatnak am, am täng. Khyang mata mkhyekata phäha khyang khawhah thiki. Cunsepi, khyang mat Jesuh Khritawa phäha khyang khawhah naw Pamhnam naw amdanga a jah yeta bäkhäknak yahkiea kyase Pamhnama bäkhäknak cun dämduh bawki ni. 16Khyang mata mkhyekatnak ja Pamhnam naw amdanga a jah yet cun am täng ni. Khyang mat a mkhye käna “Mkhyekatnaka” ngthumkhyahnak pha lawki. Cunsepi mkhyenak khawhaha ve law käna “Mkhyekatnak am pawhkia kba” am yah ngkawiha bäkhäknak cun yahki ni. 17Mata mkhyekatnaka phäha pi thihnak naw a jah uk law üng, khyang mat, Jesuh Khritaw bilawha phäh ihlawk dämduhki mi yah khai ni. A bäkhäknak khawhaha yahei lü Khritaw üngkhyüh akxüng mi up lü ani am ngsungpyunsak yahei khaie ni. 18Acunakyase, mata mkhyenak naw khyang naküt jah mkateiki. Acuna mäiha khyang mata ngsungpyunnak naw ngsungpyunnak ja xünnaka khyang naküt jah phapüiki. 19Khyang mat naw pyen am a ngjaka phäha khyang naküt mkhyekatnak am belawki he; acuna mäiha, khyang mat naw pyen a ngjak phäha khyang naküt ngsungpyun khaie. 20Thum pha law lü mkhyekatnak nung lawki. Cunsepi, mkhyekatnak a nungnak naküta Pamhnama bäkhäknak däm law bawki. 21Mkhyekatnak naw thihnak am jah uk lü Pamhnama bäkhäknak naw ngsungpyunnak am uk lü mi Bawipa Jesuh khritaw üngka naw anglät xünnaka jah cehpüiki.