DNT

Malam Mdannak 20

Kum thawng mat

1Acunüng khankhawngsä mat naw adütnak am awmkia khui kthuknu khainak tawh la mthiyüi ak’yühnu kpawm lü khankhaw üngka naw kyum law se ka hmuh. 2Mnaka, kphyu xünu (acun cun Khawyai am acunüng khawyama kyaki) cun kpang lü, kum thawng mat vaia khit lü, 3adütnak am awmkia khui kthuknu üng tawnki naw a khai. Kum thawng mat am a ngvei hama küt üng khyangmjü naküt am jah hleihlak na be khaia msingnak am a khana a msing. Kum thawng mat angvei käna asängca khyah be vaia kyaki.

4Acunüng bawingawhnak he ka jah hmuh. Bawingawhnak hea khana ngawki he üng ngthumkhya khai hea johit jah pe u se ka jah hmuh. Jesuha mawngma phäha la Pamhnama ngthu ami sanga phäha ami lu ami jah khyün hea ngmüimkhya he la Sakyung la a juktuh am sawhkhah u lü ami mceyü üng pi kyase ami kut üng pi kyase msingnak am taki hea ngmüimkhya he pi ka jah hmuki. Acun he cun xüng law be u lü kum thawng mat sangpuxang hea kba Khritaw am atänga bawiki he. 5(Khyang kthi akce he cun kum thawng mat am a küm ham üng am xüng law be ham u.) Acun cun thawhnak be akcüka kyaki. 6Thawhnak be akcük üng pakie ta ami jo sen lü jekyainak am be ve u. Ami khana thihnak anghnginak naw am jah näng be ti; Pamhnam la Khritawa ktaiyüa kya u se amät am kum thawng mat bawi u lü awm khai he.

Khawyam nängnak

7Kum thawng mat a küm käna Khawyam cun a kyumnak üngka naw khyah bea kyase, 8am tähtai vai mliktui kdiyüta däm jah lawki he Kok la Makok nakia khawmdek avan üngka khyangmjü he jah hleihlak na khaia pi kyase, ngtuk vaia jah ngcunpüi khaia pi kyase kai law khai. 9Acunüng khawmdek avan üng cit hü u lü Pamhnama khyang hea ngcunak la Pamhnama jawng'engnaka mlüh cun kcung lawki he. Acunsepi khankhaw üngka mei kya lawki naw a jah uih. 10Acunüng amimi jah mhleimhlaki khawyai cun sakyung la am sahma kcang jah tawnak, kat am ngcawkia meitum üng ami jah tawn. Acuia amhmüp amthan anglät se khuikha khai he.

Ngthumkhyahnak anghnu säih

11Acunüng bawingawhnak akbawknu angbaü kcang la a khana ngawki ka jah hmuh. Khawmdek la khankhaw a ma üngka naw khyük ni se hmuh vai am awm ti. 12Acunüng khyang kthi he, akjaw angbaü cun bawingawhnaka ma ngdüi u se ka jah hmuh. Cauk he ami jah mhmawng. Cauk akce xünnak cauk pi ami mhmawng. Khyang kthi he cun cauk üng ami bilawh ang’yuka kba ngthu ami jah mkhya pet. 13Mliktui naw amät üng awmkia khyangkthi he a jah tha law be. Thinak la khyangkthi khaw naw animät üng awmkia khyangkthi he ani jah tha law be. Khyang naküt amimäta bilawha kba ngthu ami jah mkhya pet. 14Acunüng Thinak la khyangkthi awmnaka khaw cun meitum üng ami jah tawn. Acuna thihnak cun anghngihnaka thihnaka kyaki. 15U pi xünnak cauk üng a ngming am yuk ami hmuh cun meitum üng tawna kyaki.