DNT

2 Korintuh 9

M'yenkseki he jah Kpüi vai

1Judah khawa Pamhnama Khyang he naw aning jah kbi lawa mawng hin ka yuk vai am hlü ve.

2Jah kpüi vai nami tängki ti ka ksinga phäha Maketawnih khyang hea veia ning jah awhcah na veng. “Akaijah khawa awmki jumeiki he ta tuhkum üngka ami jah kpüikpak vaia ngtün pängki he ni” tia ka pyen. Nami jah kpüikpak hlü naw jah thawhlet sak ve.

3Cunsepi, acuna ka ning jah awhcahnak, amdanga am akya lawnak vaia bena he ka jah tüiki, acun cun ka pyena mäiha ngcüngcei u lü nami na awm vaia kyaki.

4Am acunüng Maketawnih khaw üngka khyang he naw na läk law hnga u lü, am ngcüngcei u lü nami ve ning jah hmu law se, keimi (nangmi ä ka tiki) kami ning jah üppangei naki ihlawka kami ngkehkhyakei khai he ni.

5Acunakyase, jumeiki he nami veia ana law ma u lü, petmsawt vaia ngthumkhän nami mkhän päng cen nami na ngpängnak vaia, ning jah nghuina kdaw khaia ka ngaihki ni, acun cun amthuia kthäha kba am kya lü, mlung yängnak am petmsawta ngpäng lü ana awmnak vaia kyaki.

6Cunsepi, acuna mawngma üng hin hin sümei ua, mci apica sawki naw apica at be khai, akdäm sawki naw akdäm at be khai.

7Upi kpameinak am am pe lü, am pet üng am daw khai tia ngainak am pi ä pe lü, a mlunga yängnak am pe se; Pamhnam naw mlung yängnak am peki mhläkphya naki.

8Acunüng Pamhnam naw a bäkhäknak naküt nami khana kbe theiki; acunüng, nangmi naw ahmäi üng khäk ve tia am awmkia, khutbi kdaw binak naküt üng nami ve khai.

9 “Ani naw hlükaweiki he üng jah peki, ania m'yeneinak angläta awmki” tia cangcim naw pyenki.

10Mciksaw üng mci la ei vai buh pekia Pamhnam kung naw, nami hlüa mci cun pi ning jah pe lü dämduhsak se khawjaha nami yah be khai.

11Angläta pet hlünaka mlung nami ta khaia Mhnam naw ning jah bawimang sak khai. Acunüng khyang he naw nami petmsawtnak yah u lü Pamhnam je na khai he.

12Ahina ngpüinaka khutbinak naw khyang ngcim hea khuikhanak a jah kpüinak dänga am kya lü, Pamhnama bäkhäknak aktäa sangnak vaia pi kyasaki ni.

13Acuna petmsawtnaka khut nami bilawh la am kpamei u lü nami jah petmsawta phäha, khyang he naw Khritawa thangkdaw üng nami sitihnak üng Pamhnam mhlünmtai khai he.

14Nami khana Pamhnama bäkhäknak dämda khaia nami phäha ning jah ktaiyü pe u lü, aktäa ning jah ngai khai he.

15Aphuküi bäkhäknak a jah yeta phäha Pamhnam mi je na vai u.