DNT

2 Thesalonikah 3

Jah ktaiyü pet ua

1Akpäihnaka, kami benae aw, Bawipaa ngthu cun nami ksunga akjanga ngthang lü a hlüngtaia mäiha, hnün lum üng ngthang hü lü leisawngnak am ami dodangei vai ua jah ktaiyü pet ua. 2Amawngma am ksing lü am dawkia khyange ja sexukia khyangea kut üng Pamhnam naw a jah yung vaia pi ktaiyü u bä.

3Cunüngpi Bawipa ta sitih bekhüt khawhki. Ani naw ngjuktha ning jah pe lü Khawyaipa üngkhyüh ning jah yungkaih khai ni. 4Kami ning jah mthei läklam lü nami läklam nglät khai tia Bawipa naw mkhühüpnak jah peki.

5Pamhnama mhläkphyanak ksing bawk vai ja Khritawa a khamei kba nami khamei khawh vaia, Bawipa naw lam ning jah msüm se.

Käh dam vai

6Kami benae aw, kami ning jah mcuhmthehe käh jah läklam lü dudamkia jumeikiea ksunga käh nami ngcawngcik vaia mi Bawipa Jesuh Khritaw ngming üng ning jah nghui na veng. 7Nami hlawnga kami ve üng am dam u ngü. Acukba nami ve vai cun namimät naw angtea nami ksing bawki ni. 8Ua jah pet pi aphu kaa am doei u nawng. U pi ning jah bawngkhasak vai am yü na ung se, amhnüp amthan kami khyaih khawha kami khüiki. 9Nami veia kthähei lü yah kyawki. Cunüngpi, am ning jah kthähei u nawng. Acun cun nami jah ngcuhngkihnak vaia ahikba kami khüikie ni. 10Nami hlawnga kami ve k’um üng, “Au pi khüia damki üng ei käh mbei vai” mi ti khawiki.

11Nami ksunga khyang avang cun dudam lü khyanga khut üng ngcawngcik vai sawxat ksing lü, ipi käh pawhkia khyange ami ve mi ngjaka phäh kami pyen ni. 12Ahina khyange hin amimäta kut am khüi lü ami yah ami ei vaia kami jah mcäiki. Bawipa Jesuh Khritawa ngming am kami jah mthehki.

13Acunüngpi, ka benae aw, akdaw pawhnak üng käh nami pyaitham vai. 14Kami ning jah kbi lawa kca üngka ngthu am läklam hlüki ve taw khai. Cunüngpi, ami ngkeei law vaia i käh pawh ua. Jah msing sawxat u lü ami hlawnga käh ngpüingpaw ua. 15Cunüngpi, yea mäiha ta käh jah vepüi ua. Nami khritjanpüia ngai lü jah mcäi ua.

Akpäihnaka ngthu

16Dimdeihnaka phungnu, Bawipa amät naw akcün tä lü amjüküm üng dimdeihnak ning jah pe se. Bawipa cun nami vana khana ve nglät se.

17Pawluha Hnuksetnak hin kamäta kut am ka yuk ni. Ahikba ngsing sun lü kca ka yuk naküt ahikba ni ka yuk khawi.

18Mi Bawipa Jesuh Khritawa bäkhäknak nami khana pha law se.