DNT

2 Korintuh 6

1Pamhnama bäkhäknak nami yah cen amdanga am akyanak vaia, Pamhnam kami khüihpüikia keimi naw ning jah nghui na ve ung.

2Pamhnam naw, “Ka ning m’yeneinak ka ning mhmuhnak vaia kcün a pha law üng ning ngai pe veng; ka ning küikyanak vaia mhmüp a pha law üng, ning kpüi veng” a tia kba, atuh ni m’yeineinaka kcüna kya lü, atuh ni küikyanaka mhmüpa akyak ve.

3Kami khutbi khyang naw am ami ksekhanak vaia, khyanga kyukngtängnak vaia pi i am bilo u nawng.

4Pamhnama khutbi biki hea kba, aktäa khuikhat khameinak, bawngkhanak la m'yenksenake jah khamei u lü, ahmäi üng khyanga hmuha daw khaia Pamhnama m'ya kami kyanak kami mdanki.

5 Ami jah kpaih, thawng üng ami jah khyum, ami jah sip; khüikhawm ngang u lü am ihnak, buh am einak kami khameiki.

6Jawngengnak kcang la Ngmüimkhya ngcim üng kami ngcimcaihnak, kami ksingkhyapnak, kami duneinak la kami mlunga dawnak,

7Ngthungtak kami pyennak, Pamhnama khyaihnak am Pamhnama m'ya kami kyanak kami mdanki. Kami mäta ngsungeinak vai la ngtuknak vaia ngdüngdainak cun likcima kba kami taki.

8Jah ngak u lü ami jah hmuhmsit; jah ksena u lü ami jah mhlünmtai. Hleihlakia kba ami jah pawh, cunsepi ngthungtak kami pyenki,

9u naw am a jah ksinga mäiha ami jah awmpüi, cunsepi khyang naküt naw a jah ksing; kami thikia mäih lawki cunsepi xüng ung se jah hmu ve uki. Ami jah mkhuimkha cunsepi am ami jah hnim;

10ami jah mthüimsei cunsepi angläta kami jekyaki; m'yenksekia mäiha kami ngdangki cunsepi khyang khawjah kami bawimang saki; i am kami takia mäiha kami ngdangki cunsepi ahmäi kami da na kcangki.

11Ka püi Korintuh khyang he aw! Angsinga nami veia ngthu pyen u lü kami mlung aktäa ning jah mhmawng pe ung se; nangmi naw ni nami mlung am nami mhmawng ve.

12Kami mlung mthin nami hama am khai u nawng, nangmi naw ni nami mlung mthin kami hama nami khai ve.

13Acunakyase, nami khana kami awma kba kami khana nami mlung nami mhmawng hnga vaia ca hea kba ning jah mtheih veng.

Am Jumeiki he jah Cäinak vai

14Am jummeiki he am atänga am nami khüihkhawm hmaih vai, ikba akcang la am akcang ngkhawt thei khai xawi ni? Ikba nghmüp la akvai awm hmaih khai xawi ni?

15Ihawkba Khritaw la Khawyai ngaisim hmaih thei khai xawi ni? Jummeiki naw am jummeiki cun i yümei püi thei khai ni?

16 Pamhnama Temple la juktuh he pi ihawkba nglawi khai xawi ni? Mimi cun xüngki Pamhnama Temple mi kyaki; “Ka im ka khyang he üng pyang lü ami ksunga ka awm khai; kei ami pamhnama kya ni se, acunüng amimi pi ka khyanga kya khai he,” tia, Pamhnam naw a pyena kba.

17 Acunakyase, “Jah yawk lü nami jah ngtai püi vai. Am ngcimcaihki pi ä hnet u, acunüng ka ning jah dokhamei khai”

18“Kei nami Pa kya ni se, nangmi pi ka capa he la ka canu he nami kya khai” tia ahmäi khyaihkia Pamhnam naw a ti.